Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Landskonferansen for pensjonister er i gang

Pensjonis2013

Fagforbundets Landskonferanse på Sørmarka er åpnet. Konferansen holdes i perioden 18. - 20. september 2013.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundets Landskonferanse for pensjonister ble åpnet av det sentrale pensjonistutvalgets leder Bjørg Hageløkken. Deretter var det hilsningstale fra fra den politiske ledelsen i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad. Ordføreren i Ski, Anne Kristine Linnestad, holdt også en engasjert hilsningstale om Ski kommune. Fagforeningslederen fra Fagforbundet Ski, Mona Bergersen, holdt siste hilsningstalen hvor hun hilste delegatene fra fagforeningen.

Landskonferansen skal vedta blant annet pensjonistutvalgets handlingssplan foreta valg av nytt utvalg.