Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kvalitet i eldreomsorgen

Eldreomsorg er blitt valgets store sak. Det er vi i Fagforbundet Vestfolds pensjonistutvalg glade for. Det gjøres mye bra for eldre, pleietrengende mennesker, men det er fortsatt et stykke igjen til eldreomsorgen er slik den skal være.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

I årene med borgerlig regjering var vi gjennom runde etter runde med nedskjæringer i kommunene. Her skulle det kuttes og effektiviseres og alle skulle få mer for hver skattekrone. Det man glemte å ta i betraktning er at de aller, aller fleste som arbeider i kommunene jobber innen en eller annen form for omsorg, oppvekst eller pleie, og at kutt i kommunene er det samme som kutt i velferden.

Fagforbundet er svært opptatt av kvaliteten i eldreomsorgen og i alle andre velferdstjenester. Vi står bak modellkommuneforsøkene der vi har samarbeidet med politisk ledelse og administrasjon om å skape tjenester av god kvalitet for innbyggerne. Etter at vi fikk en Rød-grønn regjerning har kommene blitt tilført 13 ferske milliarder kroner, og bortimot 10000 personer er ansatt i nye stillinger, av dem 7160 i helse og omsorg forteller Statistisk Sentralbyrå.
 
Fagforbundet mener at vi skaper kvalitet gjennom å satse på ansatte som benytter sin erfaring, sin empati og kompetanse for å gjøre en god jobb for den eller de som de er satt til å hjelpe. For et par uker siden lanserte Arbeiderpartiet sine seks punkter for en bedre eldreomsorg. Her foreslås det konkrete tiltak, blant annet skal det bli 12.000 nye  sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2015. For å få til dette skal det innføres et statlig tilskudd til bygging.

Videre foreslås det faste hjemmehjelper, og at den enkelte og pårørende skal ha mer innflytelse over innholdet i tjenestene de får.  

Fagforbundets pensjonistutvalg mener at god eldreomsorg handler om å gi tid og rom for dyktige ansatte slik at de kan gi oss den velferden og omsorgen vi fortjener alle sammen. Det får vi ved å bruke stemmeretten den 10. september og velge politikere fra ett av de rødgrønne partiene inn i kommunestyret.