Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kampanjen Tannhelse

Fagforbundet Ung sammen med pensjonistene har siden våren 2014 jobbet med kampanjen Tannhelse inn i egenandelsordningen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Siden da har vi hatt en lang rekke aksjoner, to markeringer foran Stortinget, levert tusenvis av underskrifter til politikerne, og samlet over 100.000 støttespillere på kampanjesida

Fagforbundet markerte verdens tannhelsedag 20. mars med å sparke i gang vårens aksjonsuker for tannhelse inn i egenandelsordningen, som gikk fra 20. mars til 2. april. I løpet av to uker ble det jobbet for å løfte tannhelse opp i den offentlige debatten.

Den 23. mars ble det arrangert seminar på Stortinget om tannhelse. Seminaret var et ledd i Fagforbundet Ungs og pensjonistenes tannhelsekampanje, og ble arrangert i samarbeid med Snorre Valen fra Sosialistisk Venstreparti.

Blant de rundt 30 deltakerne var representanter fra både fagbevegelsen, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Alle med et felles ønske om å likestille tannhelse med andre offentlige helsetjenester. Til seminaret var også samtlige politiske partier invitert til å fortelle om sin politikk på område, og det var til slutt Ruth Grung (AP), Morten Wold (FrP) og Snorre Valen (SV) som tok oppgaven å svare for sin partipolitikk.

Pensjonisttillitsvalgt Atle Lerøy (medlem av Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg) var også til stede på seminaret på Stortinget og representerte det sentrale pensjonistutvalget.