Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Informasjonsskriv 1/09

Her kommer det første informasjonsskrivet i 2009 fra det sentrale pensjonistutvalget i Fagforbundet

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Her kan du blant annet lese om arbeidet med handlingsprogrammet for perioden 2009 - 2011.

Informasjonsskriv med rettelser ligger vedlagt.