Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Info. 04 fra det sentrale pensjonistutvalget

Informasjon 04 fra møte 14. mai 2007 i det sentrale pensjonistutvalget

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
 

FAGFORBUNDET ”0SS” = OMSORG, SAMHOLD, SOLIDARITET.

”Info” nr. 04-07 fra ”Det sentrale pensjonistutvalget” (Dsu).   Info skal være et konsentrat av protokoller og annet som Dsu ønsker å informere om.

Protokoll fra møte i Dsu 14. mai.07 i Dsu.

Protokollen ble sendt ut til fylkekretsene allerede sist i mai. Hovedsaker var NPFs landsmøtedokumenter og Fagforbundets sentrale pensjonistkonferanse i Molde 27.-29. august 2007, samt orienteringer fra drøftinger om statsbudsjettet. Minstepensjonen opp til 2G er et hovedkrav, dernest tannhelse og gravferdsstøtte. Vi forberedte og fordelte saker vi skulle ta opp på NPFs landsmøte.

Det ble også orientert om spørreundersøkelsen der det er sendt ut skjema til 1000 uføre medlemmer med svarfrist 15. juni. Svarene skal presenteres og behandles på pensjonitkonferansen i Molde. 

Fagbladet er interessert i at det kommer forslag til temaer redaksjonen kan ta opp. Informasjon er en viktig sak som vi bør drøfte på konferansen i Molde.

Arne Born er død.

I Fagbladet 5/2007 side 63 har Jan Davidsen skrevet et vakkert og utførlig minneord om Arne. Det klaffet slik at begravelsen fant sted samme dag som møte i Dsu, og noen av oss valgte å følge Arne til hans siste hvilested. Sønnen Øyvind holdt en tankevekkende minnetale ved kisten over faren og alt han hadde betydd for familien.

NPFs Landsmøte 2007, 04.-07. juni på Holmekollen Park Hotel Rica, Oslo.

 Pensjonisten 04.-07 har flere gode referater fra landsmøtet. Dette blir bare et kort notat. Saksmappen som inneholdt alt fra Landsmøtets dagsorden til innsendte forslag og forslag til nytt eldrepolitisk handlingsplan, var 19 mm tykk, og i tillegg ble det delt ut et stort antall dokumenter under møtet.

Oslos ordfører Per Ditlev Simonsen ønsket velkommen. Han fortalte om byens utvikling, og var tydlig stolt over alt de har fått til. Blant annet at Operaen åpner om et år.

Etter et kulturelt innslag og kaffe, kunne forbundsleder Mons Sandnes åpne NPFs 26. Landsmøte. Men alt dette finner du i Pensjonisten side 10. På side 8 er det et intervju med statsminister Jens Stoltenberg, der han sier "at han vil at Norge skal være verdens beste land å eldes i". Og på side 16 takker den nye forbundslederen Harry Jørgensen for tilliten. Han gleder seg til å ta fatt på jobben, sier han.  Og han vil prioritere arbeidet for minstepensjonistene.

Etter hvert vil det også komme protokoller ut til deltakere og foreninger.  Men Pensjonisten er så mye mer enn landsmøte. Nytt er at den har begynt med dataopplæring på en enkel og lettfattlig måte som passer for oss eldre. Har du ikke pc selv, så lån en av barn eller barne-barn.

Veteranopphold på Sørmarka 25.-30. juli 2007.

Dette er et av de mange tilbud Fagforbundet gir oss pensjonister. Hvert år arrangeres det to samlinger, og til hver samling kan to fra hvert fylke søke. Som oftest er det et ektepar, men det kan være to helt enkelt-personer. Det er den lokale forening som søker, og det er fylkesutvalget som innstiller over for fylkeskretsen hvem som kan dra.

Oppholdet i år ble "full klaff", både når det gjaldt vær og program. Sørmarka er jo fagbevegelsens kurs og konferansesenter, og det ligger idyllisk til en halv times busstur øst for Oslo. Mange av oss har gått der og fått vår opplæring om lov, avtaleverk og organisasjonskunnskap . Like viktig er vel at den har røtter i arbeiderbevegelsens historie, og Kjell Edvard Fixdal - en tidligere lærer ved skolen - ga oss en levende beskrivelse av hvordan Sørmarka ble til opplæringssenter for tillitsvalgte innen arbeiderbegelsen.

I den faglige delen  tok Rune Bugge Persson for seg samarbeidet med Norsk Pensjonistforbund. Han mente dette er både nødvendig og viktig for å skape en bedre framtid for oss pensjonister. NPF har forhandlingsrett med staten i trygdeoppgjørene, og drøftingsrett med staten i statsbudsjettene. Det ble mange kommentarer og spørsmål etter innlegget hans, både om trygdeoppgjør og indeksering. En dag var vi i Oslo og fikk omvisning i lokalene til Fagforbundet. Mette Nord tok for seg viktige saker som er på dagsorden, og det er  ikke bare saker som angår pensjonister som er aktuelle. Hun tok for seg Pensjonsreformen, og det var vel den som skapte mest debatt. Men hun snakket også om Verving og ungdom, Kvalitetskampanjen, Miljø og valget til høsten og i 2009, og ikke minst: Solidaritetsprosjektet SOS Barnebyer i Angola. Der trengs det flere bidragsytere, og her kan vi bidra med å gi gavekort til barn og barnebarn.

Ellers så hadde vi en dag i Halden med tur med kanalbåt gjennom sluser og Fredriksten Festning som attraksjoner, og en dag i Drøbak med Oskarsborg og omvisning der. Flinke guider sørget for at vi fikk god informasjon og svar på spørsmål vi måtte ha. Hver kveld hadde vi sosialt samvær  med dans eller underholdning, Og reiselederne Wigdis Walbek og Anne-Britt Weum sørget hele tiden for at vi fikk alt vi trengte. De fikk da også vel fortjent applaus og en liten gave fra deltakerne.

Landskonferansen i Molde, 27.-29. august 2007.

Dokumentene er nå under abeid og vil bli sendt ut i første halvdel av juli. Disse sto omtalt i Info nr 3-07, og det vil vel være fint om regionene samlet seg om å ha innlegg i forbindelse med saker som skal opp. Det er viktigere at vi delegater får tid til å komme med innspill, enn å høre på lange foredrag.

Gvarv, 03.07.07 Jon Åse

Godkjent av leder Reidar Tjøstheim 04.07.07.