Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundets pensjonister vil ha ny regjering

Pensjonistlandskonferanse
Ønsker politisk skifte: Landskonferansen til Fagforbundets pensjonister. (Foto: Per Flakstad)

Pensjonistene i Fagforbundet er dypt bekymret over utviklingen i landet de to siste årene. Nå ber de alle ledd i organisasjonen om å jobbe målrettet for et regjeringsskifte i 2017.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Den årlige landskonferansen for Fagforbundets pensjonister og uføre, munnet ut i en bekymringsmelding for framtida. De mener dagens regjering bidrar til å redusere innarbeidede rettigheter og avtaler, og at store verdier står på spill når selskaper som blant andre Statsskog kan bli lagt ut for salg til multinasjonale selskaper.

Les hele uttalelsen om Stortingsvalget 2017

TISA-uro

De pågående og hemmeligstemplede Tisa-forhandlingene er en annen og stor grunn til uro, som etter pensjonistenes mening kan fjerne grunnlaget for norsk suverenitet og styring over norske arbeidsplasser. En avtale vil innebære at multinasjonale selskaper kan saksøke et lands myndigheter hvis det mener myndighetene har et regelverk som er til hinder for fri konkurranse.

«I realiteten er det fellesskapets verdier det nå skusles med uten at man sier noe om det», heter det i uttalelsen fra landskonferansen.

Landskonferansen kom også med tre andre uttalelser:

  1. Avkortning av 0,75 % ved regulering av løpende pensjoner må fjernes
  2. Lærlinger: arbeidsgivere og politikere må ta ansvar for at det er lærlingplasser i alle fag, og spesielt innfor eldreomsorgen.
  3. Oppfordring til landets pensjonister og uføre om å bidra i flyktningekrisa.

Les mer om alle uttalelsene

Nytt pensjonistutvalg

På konferansen ble det valgt et nytt pensjonistutvalg. Bjørg Hageløkken fortsetter som leder, og utvalget fikk ellers denne sammensetningen: Rolv Skirbekk (nestleder), Knut Helge Strømsnes, Arne Thomassen, Tom B. Johansen, Judith Refsnæs, Randi Munch Aanonsen, Kari Solberg (uførerepresentant), Berit Lynnebakken og Atle Lerøy.

NYTT PENSJONISTUTVALG: Fagforbundets nyvalgte pensjonistutvalg 2015: Fra v: Knut Helge Strømsnes, Arne Thomassen, Tom B. Johansen, Rolv Skirbekk (nestleder), Randi Munch Aanonsen, Judith Refsnæs, Bjørg Hageløkken (leder), Kari Solberg (uførerepresentant), Berit Lynnebakken og Atle Lerøy.

NYTT PENSJONISTUTVALG: Fagforbundets nyvalgte pensjonistutvalg 2015: Fra v: Knut Helge Strømsnes, Arne Thomassen, Tom B. Johansen, Rolv Skirbekk (nestleder), Randi Munch Aanonsen, Judith Refsnæs, Bjørg Hageløkken (leder), Kari Solberg (uførerepresentant), Berit Lynnebakken og Atle Lerøy. (Foto: Per Flakstad)

Les mer i Fagbladet