Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet er med å lage gode omsorgstjenester

Lansering av 8 prinsipper for gode omsorgstjenester
(Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har vært med i en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som har utarbeidet "Prinsipper for gode omsorgstjenester". Målsettingen med prinsippene er at den enkelte bruker skal sikres omsorgstjenester av god kvalitet. Prinsippene er basert på lovverket som regulerer helse- og omsorgstjenestene og målsettinger i Samhandlingsreformen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet har vært med i en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som har utarbeidet "Prinsipper for gode omsorgstjenester". Målsettingen med prinsippene er at den enkelte bruker skal sikres omsorgstjenester av god kvalitet.

Prinsippene er basert på lovverket som regulerer helse- og omsorgstjenestene og målsettinger i Samhandlingsreformen.

I slutten av april ble de gode prinsippene lansert ved Vålerenga bo- og servicesenter av statsråd Anne Grethe Strøm - Erichsen, Jan Davidsen (leder i Fagforbundet), KS, Sykepleierforbundet, FO, Pensjonistforbundet og Kirkens Bymisjon.

Alle parter hadde innlegg og skrev under på et brev som er sendt alle landets kommuner sammen med de gode prinsippene.

 Vi ber om at de kommunale fagforeningene tar brevet og prinsippene opp med kommunen om noen uker for å spørre hvilke planer kommunen har for å iverksette de gode prinsippene, samt å følge med at prinsippene også blir tatt i bruk på det enkelte arbeidssted innenfor omsorgssektoren.