Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Mangfold og inkludering

I Fagforbundet er vi stolte av å kjempe for et mer åpent og inkluderende arbeidsliv!

Aktuelt

Vis alle
Ny kunnskap om språklæring på arbeidsplassen

Ny kunnskap om språklæring på arbeidsplassen

Arbeidsplassen er en god arena for språkopplæring, men kunsten er å finne balansen mellom tradisjonell undervisning og...

Rekordmange vil ha opplæring på jobben

Rekordmange vil ha opplæring på jobben

Kutt rammer fattige flyktninger

Kutt rammer fattige flyktninger

Folkehjelpa på nettverkssamling

Folkehjelpa på nettverkssamling

– Vi har et stor ansvar og potensiale for å skape tilhørighet og hindre utenforskap, sa Camilla Peace Sundvoll,...

Støtteordninger og kompetanse er viktig

Støtteordninger og kompetanse er viktig

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som bidrar til at voksne kan få norskopplæring, lese- og skrivetrening eller...

Innvandrere må også bli spurt om de vil bli tillitsvalgte

Innvandrere må også bli spurt om de vil bli tillitsvalgte

Det er få styremedlemmer med innvandrerbakgrunn i Fagforbundet. Dette svekker Fagforbundets troverdighet, mener Flor de Maria Vold.

Mangfold gir muligheter

Mangfold gir muligheter

Mangfold og inkludering står på dagsorden når det nasjonale nettverket møtes på Gardermoen. I to dager...

Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør

Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør

Fagforbundets medlem Aisha Ali Mohammed er første kvinne fra sitt land som tok førerkort for buss i Oslo.

Integrering og mangfold i fobienes tid

Integrering og mangfold i fobienes tid

Kong Haralds tale under Kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016 vil bli husket som en historisk tale om det mangfoldige...

Fakta om arbeidslivet

Fakta om arbeidslivet

20 prosent av innvandrere har lavere stillingsandel enn de ønsker

Samarbeid for bedre integrering

Samarbeid for bedre integrering

Fagforbundets landsstyre støtter opp om regjeringen og arbeidslivets parters enighet om veien til integrering

Ny rapport om norskopplæring i asylmottak

Ny rapport om norskopplæring i asylmottak

En fersk forskningsrapport beskriver norskopplæringstilbudet kommunene tilbyr beboere i asylmottak.

Om mangfold og inkludering

Det norske arbeidslivet er tjent med å arbeide for mangfold. Det bidrar til verdiskapning, det stimulerer til engasjement og deltakelse – og det gir økt toleranse og gjensidig respekt for hverandre.

Utvalg for mangfold og inkludering

Over lengre tid har Fagforbundet satt fokus på arbeidet med flerkulturelt mangfold og inkludering i fagbevegelsen, og i 2011 resulterte dette i opprettelse av et eget utvalg for mangfold og inkludering på nasjonalt plan. Utvalget består av representanter fra ulike ledd i organisasjonen - Forbundsstyret, AU, kompetansesentrene, seksjonsstyret, fylkeskrets og representanter fra nettverksgruppen for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

Utvalget er et rådgivende utvalg for Forbundsstyret og arbeider med flerkulturelt mangfold og inkludering på grunnlag av LOs og Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram, og siden opprettelsen har utvalget jobbet med å systematisere mangfoldsarbeidet i hele forbundet - lokalt og sentralt, samt å fremme forslag til politiske tiltak og strategier. 

Nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn

I 2010 ble det opprettet et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn som består av representanter for alle landets 19 fylkeskrets. Nettverket har utarbeidet en nasjonal handlingsplan som fokuserer på strategier og tiltak som forbundet nasjonalt, fylkene og fagforeningene kan iverksette. Nettverksgruppen har som mål å samarbeide og oppfordre fagforeninger og fylkeskretser til å komme med konkrete tiltak til flerkulturelt mangfold som kan gjennomføres på lokalplan, deriblant å etablere nettverksgrupper lokalt.

En fullstendig oversikt over de 19 nettverkskontaktene finner du her.

Holdningsskapende arbeid

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har over lengre tid samarbeidet om holdningsskapende arbeid for å hindre fremmedfrykt og fordommer. Spesielt har vi vektlagt kommunikasjon ved å ta i bruk verktøy som Menneskebiblioteket, Rasismefri sone, Mangfold og Dialog (MOD) og Fordommer fordummer som metoder for å sette mangfoldsperspektiv, samfunnsdeltakelse, fagorganisering, integrering og likestilling på dagsorden.

Les mer om de forskjellige metodene.

Vi har også laget dialogkort med problemstillinger på den flerkulturelle arbeidsplassen og faktaspørsmål om innvandring. Kortene skaper diskusjon – og bidrar til å motivere medarbeidere, tillitsvalgte og ledere til å jobbe for det gode mangfoldet.