Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Om Forbundsadvokatene

En viktig medlemsfordel i Fagforbundet er tilgang til juridisk bistand relatert til arbeidsforhold. Vi har særskilt kunnskap fra en rekke relaterte fagområder og har erfaring fra advokatvirksomhet, domstolene og har god kjennskap til privat og offentlig sektor. Vi har faglig kompetanse til å gjennomføre rettsprosesser helt frem til Høyesterett.

Forbundsadvokatene tilbyr hjelp til forbundets medlemmer i saker oversendt fra forbundets kompetansesentre. Dette gjelder særlig innenfor den individuelle arbeidsretten, dvs. rettsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.

Eksempler på slike saker kan være:

  • Oppsigelse /avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Ansettelsesrett
  • Personvern
  • Midlertidig tilsetting
  • Likestillingsrett/diskrimineringsjus

 

Vi prosederer også saker innenfor den kollektive arbeidsretten  som i hovedsak gjelder rettsforholdet mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og tar blant annet for seg tolking, inngåelse og opphør av tariffavtaler. Den enkelte arbeidstaker kan også påberope bestemmelser i tariffavtalene som gir individuelle rettigheter i forhold til arbeidsgiver, feks. i forhold til lønn, ferie, arbeidstid m.m. Vi bistår  også med juridisk bistand under tariffoppgjørene og hovedavtaleforhandlingene.

I tillegg tar vi saker innen yrkesskade, trygd og erstatning.

Avdelingen består av 7 advokater, 1 advokatassistent DNA og 2 advokatsekretærer. Vi har spisskompetanse innen arbeidsrettslige problemstillinger, og har fått til mange gode prinsippsaker i rettsapparatet til fordel for våre medlemmer.

I tillegg til oppfølging av saker mot rettsapparatet, har vi et utbredt foreleser- og opplæringsansvar innen arbeidsrettslige tema. Vi tilbyr også foredrag innen en del sentrale problemstillinger.

Nytt fra forbundsadvokatene

Vis alle

Full seier i Hålogaland lagmannsrett

Det er godt å se at lagmannsretten bekreftet tingrettens avgjørelse og slo like tydelig fast at slike typer prosesser som...

Forlik i Halden kommune

Fagforbundets forbundsadvokat Hans Christian Monsen og advokat Alexander Cascio fra LOs juridiske avdeling representerte 62 arbeidstakere...

Sak om virksomhetsoverdragelse i Høyesterett - VUNNET

Fagforbundets medlemmer vant frem mot Oslo kommune i Borgarting lagmannsretts dom av 6. oktober 2014. Oslo kommune anket saken og...

Viktig avgjørelse for Halden-oppsagte

Viktig avgjørelse for Halden-oppsagte

De oppsagte omsorgsarbeiderne i Halden får stå i jobb inntil dom faller i november. Først da vet vi om oppsigelsene er...

Mener brann­slokking ga han kreft

Mener brann­slokking ga han kreft

Flere brannmenn har fått avslag på kreft som en yrkessykdom hos NAV. Snart prøver Fagforbundet den første av...

Full seier i Hålogaland lagmannsrett

Dommen er en oppfølging av tidligere dommer og kjennelse i Arbeidsretten (2003, 2011 og 2012) som alle dreier seg om konsekvensene...

Fagforbundet vant mot Staten i Arbeidsretten

Fagforbundet v/ forbundsleder Mette Nord stevnet Staten v/ Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet etter at det ble...

Høyesteretts dom i kvikksølvsaken - videre oppfølging

Høyesterett slo i dom av 12. desember 2013 fast at en tidligere tannhelsesekretær har en yrkessykdom som følge av...

Kvikksølvskadet vant prinsipiell sak i Høyesterett

Kvikksølvskadet vant prinsipiell sak i Høyesterett

Forbundsadvokatene v/ advokat Anne-Gry Rønning-Aaby representerte en tidligere tannhelsesekretær og førte...

Kommuneansatte får mer forutsigbare høytider

Kommuneansatte får mer forutsigbare høytider

KS er blitt enig med Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund om at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansatte å bytte...

Seier mot deltidsfattigdom

Seier mot deltidsfattigdom

Fagforbundet vant i retten - Titusenvis av deltidsansatte får rett til offentlig pensjonsordning

Avlaster vant i Høyesterett

Avlaster vant i Høyesterett

Cathinka Thyness måtte helt til Høyesterett for å få feriepenger av Oslo kommune. Nå gjelder...

Aktuelle lenker

Aktuelle lenker