Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Organisasjonsenheten

Organisasjonsenheten gir bistand til verving, medlemsoppfølging, organisasjonsutvikling og tillitsvalgtarbeid m.m.

Aktuelt

Vis alle

Om organisasjonsenheten

Organisasjonsenheten arbeider for at Fagforbundet til enhver tid er i stand til å gi medlemmer et best mulig tilbud gjennom vervearbeid og medlemsoppfølging, organisasjonsutvikling med hovedvekt på yrkesfaglig og yrkesorganisatorisk arbeid, tillitsvalgtarbeid og fagligpolitisk arbeid.

Enheten gir bistand til Fagforbundets ungdomsorganisering og pensjonistarbeid, har ansvar for organisatoriske saker, tillitsvalgtskoleringen, vedtektsfortolkning og vedtektsarbeid. Flere oppgaver knyttet til drift av forbundsregionene og gir organisatorisk bistand til de yrkesseksjonene. Følger opp samarbeidsavtaler i organisasjonsområdet.

Videre har enheten blant annet ansvar for fanetilskudd til fagforeninger, stipend til elever ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker og Bømlo Folkehøgskule, ansvar for tildeling av LOs 40 års merke og gullmerker med diplom. Fagforbundets månedlige medlemsstatistikk, kvartalsstatistikk til LO og årlige statistikker er enhetens ansvar.

Enheten er sekretariat for rådgivende utvalg for Forbundsstyret innen disse områdene:

 Hovedarbeidsområder: