Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Fagforbundets omstillingsenhet jobber med:

  • Omstillingsprosesser

  • Konkurranseutsetting

  • Trepartssamarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt


Er din kommune i ferd med å konkurranseutsette de kommunale tjenestene?


I samarbeid med kompetansesentrene og fylkeskretsene, kan vi bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Vi kan bidra til gode omstillingsprosesser, med utgangspunkt i lokalt trepartssamarbeid, innbyggerinvolvering og tjenestekvalitet.

Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Det kan du lese mer om i artikkelen om rekommunalisering.

Vi holder foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser og kommuneøkonomi.

Vi er engasjert i EØS-programmet Decent work and tripartite dialogue.  

Aktuelt

Vis alle
Organisering kan ta tid

Organisering kan ta tid

Språk, utdanning og arbeid er viktig for integreringen. Vi kan bidra som kollegaer, medmennesker og tillitsvalgte. Når folk...

Drift i egenregi

Drift i egenregi

Det går en rekommunaliseringsbølge over kommune-Norge. Det skal Fagforbundet være stolt over.

Svensk fagbevegelse vil rydde opp i velferden

Svensk fagbevegelse vil rydde opp i velferden

Milliarder av svenske skattekroner ment for velferdssektoren har havnet i lommene til private eiere eller forsvunnet til skatteparadis,...

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i Spekter-området

Veilederen er en hjelp til tillitsvalgte i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten ved at enkelte...

Danske aktivister tenner gnist

Danske aktivister tenner gnist

– Hvis du står til halsen i dritt, kan du ikke bøye nakken! Grasrotaktivisme har banket rusten ut av dansk fagforening...

Tøff kjærlighet i Rælingen

Tøff kjærlighet i Rælingen

Flyktninger er som oss, hele mennesker som trenger et arbeidsliv og en meningsfull fritid for å trives. De står, akkurat som...

Norden - en modell for framtida

Norden - en modell for framtida

Globalisering, konkurranseutsetting og digitalisering påvirker arbeidslivet i hele verden og setter også den nordiske...

- Samarbeid er vår fremste eksportvare

- Samarbeid er vår fremste eksportvare

Lisbeth Øyum, forsker på Sintef, slår fast det Fagforbundet og mange kommuner har visst lenge: samarbeid er effektivt...

Seminarrekke for nye kommuner

Seminarrekke for nye kommuner

I samarbeid med partene i arbeidslivet inviterer Kommunaldepartementet kommuner som skal slå seg sammen til en seminarrekke om...

Norsk-russisk samarbeid: Fagforbundet og ALSWU

Norsk-russisk samarbeid: Fagforbundet og ALSWU

Norsk og russisk fagbevegelse har mye å lære av hverandre. I sommer besøkte Fagforbundet sin søsterorganisasjon...

Lang vei til makta i sykehusene

Lang vei til makta i sykehusene

– Sykehusreformen har gjort sykehusene politikerfri, sier Geir Tollefsen, hovedtillitsvalgt på Sykehuset i Vestfold. Derfor...

Kommuner ble bedre av samarbeid

Kommuner ble bedre av samarbeid

Programmet Sammen om en bedre kommune har gitt gode resultater, ifølge eksterne evalueringer.

Nye kommuner

I 2016 inngikk LO Kommune en avtale med KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune om å gi bistand til kommuner som har vedtatt å slå seg sammen.

Tilbudet er en rekke seminarer om aktuelle tema, som arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser, kulturbygging, administrativ organisering, eierskap og kommunale foretak. Formålet er å legge til rette for en god prosess som fremmer involvering og medvirkning frem mot sammenslåingen.  

- Avtalen er en videreføring av et arbeid som bygger på forståelse og respekt mellom partene i kommunesektoren. Den vil bidra til å legge til rette for at de ansatte og både den politiske og administrative ledelsen i kommunene skal få til et godt samarbeid, sa Fagforbundets leder, Mette Nord, til Fagbladet da avtalen ble undertegnet i fjor.

 

Relevante rapporter

Veileder trepartssamarbeid

Brosjyre og lenker:

Filmer