Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Fagforbundets omstillingsenhet jobber med:

  • Omstillingsprosesser
  • Konkurranseutsetting
  • Trepartssamarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt


Er din kommune i ferd med å konkurranseutsette de kommunale tjenestene?


I samarbeid med kompetansesentrene og fylkeskretsene, kan vi bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Vi kan bidra til gode omstillingsprosesser, med utgangspunkt i lokalt trepartssamarbeid, innbyggerinvolvering og tjenestekvalitet.

Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Det kan du lese mer om i artikkelen om rekommunalisering.

Vi holder foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser og kommuneøkonomi.

Vi er engasjert i EØS-programmet Decent work and tripartite dialogue.  

Aktuelt

Vis alle
Hedmark: Tar transport av husholdningsavfall tilbake i egenregi

Hedmark: Tar transport av husholdningsavfall tilbake i egenregi

Politisk påvirkning og aktiv bruk av media var viktige suksessfaktorer da Fagforbundet Hedmark gikk i spissen for å få...

Les og lær av masseoppsigelsene i Halden

Les og lær av masseoppsigelsene i Halden

I 2014 bestemte politikerne i Halden at kommunen skulle nedbemannes kraftig og vedtok et budsjett hvor 80 – 100 årsverk i...

Nytt på nett for kommuner som skal slås sammen

Nytt på nett for kommuner som skal slås sammen

Kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen har fått en ny digital møteplass der de kan dele erfaringer....

Fagforbundet Hvaler hindret anbud på sykehjemmet

Fagforbundet Hvaler hindret anbud på sykehjemmet

I Hvaler kommune har FrP og Høyre flertall. Til kommunestyrets budsjettmøte i desember skulle FrP foreslå...

Ny storforening for Ålesund og omegn

Ny storforening for Ålesund og omegn

Fem kommuner skal bli til Nye Ålesund kommune i 2020. Men Fagforbundet danner ny storforening allerede i februar.

Offentlig ansatte – positive til ny teknologi

Offentlig ansatte – positive til ny teknologi

Et flertall av Fagforbundets medlemmer svarer i en undersøkelse at ny teknologi gir mulighet til å løse offentlige...

Bruker alles kompetanse

Bruker alles kompetanse

– Med kommunalt trepartssamarbeid får kommunen brukt kompetansen til alle parter; politikerne, administrasjonen og de...

Bedre kommunikasjon med kommunalt trepartssamarbeid

Bedre kommunikasjon med kommunalt trepartssamarbeid

Ifølge en fersk undersøkelse fra Kommunebarometeret mener landets rådmenn og ordførere at samarbeidskultur og...

Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

I dag, på FNs dag for offentlige tjenester, publiseres en ny rapport som viser at privatisering ikke fungerer. Tjenester drevet i...

Organisering kan ta tid

Organisering kan ta tid

Språk, utdanning og arbeid er viktig for integreringen. Vi kan bidra som kollegaer, medmennesker og tillitsvalgte. Når folk...

Drift i egenregi

Drift i egenregi

Det går en rekommunaliseringsbølge over kommune-Norge. Det skal Fagforbundet være stolt over.

Svensk fagbevegelse vil rydde opp i velferden

Svensk fagbevegelse vil rydde opp i velferden

Milliarder av svenske skattekroner ment for velferdssektoren har havnet i lommene til private eiere eller forsvunnet til skatteparadis,...

Nye kommuner

I 2016 inngikk LO Kommune en avtale med KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune om å gi bistand til kommuner som har vedtatt å slå seg sammen.

Tilbudet er en rekke seminarer om aktuelle tema, som arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser, kulturbygging, administrativ organisering, eierskap og kommunale foretak. Formålet er å legge til rette for en god prosess som fremmer involvering og medvirkning frem mot sammenslåingen.  

- Avtalen er en videreføring av et arbeid som bygger på forståelse og respekt mellom partene i kommunesektoren. Den vil bidra til å legge til rette for at de ansatte og både den politiske og administrative ledelsen i kommunene skal få til et godt samarbeid, sa Fagforbundets leder, Mette Nord, til Fagbladet da avtalen ble undertegnet i fjor.

 

Relevante rapporter

Veileder trepartssamarbeid

Brosjyre og lenker:

Filmer