Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Omstilling, utvikling og trepartssamarbeid

Fagforbundets omstillingsenhet jobber med:

  • Omstillingsprosesser

  • Konkurranseutsetting

  • Trepartssamarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt


Er din kommune i ferd med å konkurranseutsette de kommunale tjenestene?


I samarbeid med kompetansesentrene og fylkeskretsene, kan vi bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting og ivareta medlemmenes interesser. 

Vi kan bidra til gode omstillingsprosesser, med utgangspunkt i lokalt trepartssamarbeid, innbyggerinvolvering og tjenestekvalitet.

Vi holder foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser og kommuneøkonomi.

Vi er engasjert i EØS-programmet Decent work and tripartite dialogue.  

Aktuelt

Vis alle
Danske aktivister tenner gnist

03.12.16

Danske aktivister tenner gnist

– Hvis du står til halsen i dritt, kan du ikke bøye nakken! Grasrotaktivisme har banket rusten ut av dansk fagforening...

Tøff kjærlighet i Rælingen

08.11.16

Tøff kjærlighet i Rælingen

Flyktninger er som oss, hele mennesker som trenger et arbeidsliv og en meningsfull fritid for å trives. De står, akkurat som...

Norden - en modell for framtida

18.10.16

Norden - en modell for framtida

Globalisering, konkurranseutsetting og digitalisering påvirker arbeidslivet i hele verden og setter også den nordiske...

- Samarbeid er vår fremste eksportvare

17.10.16

- Samarbeid er vår fremste eksportvare

Lisbeth Øyum, forsker på Sintef, slår fast det Fagforbundet og mange kommuner har visst lenge: samarbeid er effektivt...

Seminarrekke for nye kommuner

17.10.16

Seminarrekke for nye kommuner

I samarbeid med partene i arbeidslivet inviterer Kommunaldepartementet kommuner som skal slå seg sammen til en seminarrekke om...

Norsk-russisk samarbeid: Fagforbundet og ALSWU

02.09.16

Norsk-russisk samarbeid: Fagforbundet og ALSWU

Norsk og russisk fagbevegelse har mye å lære av hverandre. I sommer besøkte Fagforbundet sin søsterorganisasjon...

Lang vei til makta i sykehusene

24.05.16

Lang vei til makta i sykehusene

– Sykehusreformen har gjort sykehusene politikerfri, sier Geir Tollefsen, hovedtillitsvalgt på Sykehuset i Vestfold. Derfor...

Kommuner ble bedre av samarbeid

04.05.16

Kommuner ble bedre av samarbeid

Programmet Sammen om en bedre kommune har gitt gode resultater, ifølge eksterne evalueringer.

 Ordføreren roser hovedtillitsvalgt i Songdalen

20.04.16

Ordføreren roser hovedtillitsvalgt i Songdalen

Da Songdalen kommune markerte avslutningen av programmet «Sammen om en bedre kommune», ga ordfører Johnny Greibesland...

Fagforbundet støtter de ansatte ved Hamars badeanlegg

11.04.16

Fagforbundet støtter de ansatte ved Hamars badeanlegg

Feil medisin å si opp ansatte for å redusere utgiftene ved Ankerskogen bad, sier Fagforbundets rådgiver Bjørn...

Samarbeidskultur mot privatisering

07.04.16

Samarbeidskultur mot privatisering

– Utviklingen av lokalt trepartssamarbeid og en samarbeidskultur har kanskje vært den største innovasjonen innenfor...

Krafttak for fellesskapet

03.03.16

Krafttak for fellesskapet

«Det er uaktuelt å konkurranseutsette kommunens tjenester. De ansattes medvirkning i kommunen skal styrkes». Ordlyden i...

Sammen om en bedre kommune

Sammen om en bedre kommune var et utviklingsprogram som tok tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur og omdømme.

Programmet var et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og hovedsammenslutningene, representert av Fagforbundet. Programmet ble formelt avsluttet i desember 2015.

Resultatene er samlet i en digital sluttrapport: sammenom.no

Diverse foredrag og innledninger fra programperioden.   

 

Relevante rapporter

Veileder trepartssamarbeid

Brosjyre og lenker:

Filmer