Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Landsstyret

Fagforbundets landsstyre er Fagforbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av 75 representanter:

Forbundsstyrets arbeidsutvalg
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd-Haldgeir Larsen
Nestleder Sissel M. Skoghaug
AU-medlem: Anne Green Nilsen
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud
Leder, yrkesseksjon helse og sosial, SHS: Iren Mari Luther
Leder, yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, SKKO: May-Britt Sundal
Leder, yrkesseksjon samferdsel og teknisk, SST: Stein Guldbrandsen
Leder, yrkesseksjon kontor og administrasjon, SKA: Trond Finstad
   
Fylkesrepresentanter:
Østfold: Oddbjørg Strømme
  Anne Otterbekk
  1. vara: Ruth Marie Pauss Thomsen
  2. vara: Lloyd Gunnar Forbes
   
Akershus: Ivar Romundstad
  Gunn Krogstad
  1. vara: Erik Fjeldstad Næss
  2. vara: Mona Hesler
   
Oslo: Vidar Evje
  Anna Elisabeth Uran
  1. vara: Trine Posass Nilsen
  2. vara: Lasse Skurtveit
   
Buskerud: Jan Denné
  Mariannne Reinholdtsen
  1. vara: Christine Hansen Sørmo
  2. vara: Ann Kristin Strandmoe
   
Hedmark: Anne-Grethe Henriksen
  Jon Inge Hagebakken
  1. vara: Bjarne Granli
  2. vara: Else Karin Jacobsen
   
Oppland: Else Randi Kolby
  Roger Arnesen
  1. vara: Ragnhild Kvale
  2. vara: Morten Pettersbakken
   
Vestfold: Merete Dahl
  Rune Mathiassen
  1. vara: Lene-Britt Johannessen
  2. vara: John - Ole Engnes
   
Telemark: Marianne Nilsen Skjønstad
  Kenneth Solheim
  1. vara: Charlotte Jonskås
  2. vara: Tore Nygaard
   
Agder: Doris Standal
  Venke Anny Nes
  1. vara: Helge Thorbjørnsen
  2. vara: Ole Petter Rasmussen
   
Agder: Roy Bjarne Gyberg
  Liv Else Kallhovd
  1. vara: Grete Skovli
  2. vara: Are Herdlevær
   
Rogaland: Synnøve Haugland
  Trond Froestad
  1. vara: Monica Skhrøder
  2. vara: Sigve Romslo
   
Hordaland: Ørjan Myrmel
  Rita Jordal
  1.vara: Magne Hestad
  2.vara: Hanne Marie S. Aarsand
   
Sogn og Fjordane: Ralf Einar Johannessen
  Kari Daltveit
  1. vara: Bjørn Hatlelid
  2. vara: Anne Kristin Førde
   
Møre og Romsdal: Arnt Jostein Silseth
  Hilde Furnes Johannessen
  1. vara: Geir Ove Kanestrøm
  2. vara: Victoria Hide
   
Trøndelag: Arne Jan Skjerdingstad
  Gunn Elin Høgli
  1. vara: Ole Roger Berg
  2. vara: Solfrid Anita Løvseth
   
Trøndelag: Brit Gulli Rones
  Gerd Iren Bruås
  1. vara: Arnt Sigurd Kjøglum
  2. vara: Alise Sørensen
   
Nordland: Torild Eline E. Nordland
  Line-Beate Tollefsen
  1. vara: Roger Harald Martinussen
  2. vara: Ann Kristin Moldjord
   
Troms: Berit Rustad
  Espen Sørensen
  1. vara: Stein Sivertsen
  2. vara: Brynhild Svendsen
   
Finnmark: Bjørg Tapio
  Øystein Ygnve Hansen
  1. vara: Jorunn Helene Mikkelsen
  2. vara: Kristoffer A. Tandberg
   
Yrkesseksjonsrepresentanter til landsstyret:
   
Helse og sosial: Kurt Rønning
  Karianne Sten Solheim
  Helge Sporsheim
  Merethe Krogstad Hoel
  Sissel Anne Clausen
  Torill Irene Herigstad
  Sigrun Bøe Perez
  Astrid Isene
   
  1. vara: Lise Larsen
  2. vara: Tore Schytte
  3. vara: Knut Harald Eriksen
  4. vara: Nina Helene Simonsen
  5. vara: Eli Britt Grov Østerbø
  6. vara: Jorge Dl Pino
  7. vara: Bjørn Ingar Skogvang
  8. vara: Harald Jacobsen
   
Samferdsel og teknisk: Ingunn R. Jacobsen
  Ove Andreas Solberg
  Rita Helene Nilssen
  Trond Evertsen
  Ann Elisabeth W. Sandvold
  Bjørn Olav Andreassen
   
  1. vara: Lill-Marit Fallerø Overvik
  2. vara: Lars Ole Beichmann
  3. vara: Janike Rype
  4. vara: Grete Yri
  5. vara: Jarle Hagen
  6. vara: Linda Karlsen
   
Kirke, kultur og oppvekst: Morten Lindhard
  Anne Grete Reinertsen
  Kjell Sverre Fostervold
  Knut Remi Heimvik
  Randi Færevik
  Frode Lagseth
   
  1. vara: Tove-Laila Bjerke
  2. vara: Ellen Svantesen
  3. vara: Kristian Meyer
  4. vara: Sefany Mesfin
  5. vara: Jens Christian Berg
  6. vara: Eva Jorid Svendsen

 

 

Kontor og administrasjon:

Mette Johanne Asmyhr
  Janne Kristin Wik
  Henning Søbakken
  Bodil Iren Gjerde
  Ella-Britt Strand
   
  1. vara: Dubravco Bikic
  2. vara: Liv Eriksen Eide
  3. vara: Ingrid Raasholm
  4. vara: Anne Auglend
  5. vara: Tor Andreas Skagseth
   
   
Valgt på ungdomskonferansen i 2017:
Mats Monsen

Nestleder: Victoria De Oliveira

Ungdomssekretæren har møterett i forbundsstyret og landsstyret med tale- og forslagsrett

Vara:Martin Fægri  
Valgt på pensjonistkonferansen i 2017:
Bjørg Hageløkken
Nestleder: Tørres Sande
Vara: Randi Munch Aanonsen  
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):
Stian Bryde- Erichsen