Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Landsstyret

Fagforbundets landsstyre er Fagforbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av 74 representanter:

Forbundsstyrets arbeidsutvalg
Forbundsleder: Mette Nord
Nestleder: Odd-Haldgeir Larsen
Nestleder Sissel M. Skoghaug
Hovedkasserer: Elin Veimo
AU-medlem: Jan Helge Gulbrandsen
   
Valgt av seksjonskonferansene:
Seksjonsleder SHS: Raymond Turøy
Seksjonsleder SKKO: Mette Henriksen Aas
Seksjonsleder SST: Stein Guldbrandsen
Seksjonsleder SKA: Britt Silseth
   
Fylkesrepresentanter:
Østfold: Oddbjørg Strømme
  Tore Leif Gundersen
  1. vara: Ruth Thomsen
  2. vara: Rune Jakobsen
   
Akershus: Bente Stokker Knutsen
  Iren Bekkevold Berg
  1. vara: Ivar Romundstad
  2. vara: Bjørn Martin Johnsen
   
Oslo: Mari Sanden
  Roger Dehlin
  1. vara: Anna Elisabeth Uran
  2. vara: Vidar Evje
   
Buskerud: Kristine Bjella Stavn
  Jan Denné
  1. vara: Mariannne Reinholdtsen
  2. vara: Gunnar Johansen
   
Hedmark: Karin M. Mathisen
  Helene Skeibrok
  1. vara: Jon Inge Hagebakken
  2. vara: Martin Huggins
   
Oppland: Svend Morten Voldsrud
  Roger Arnesen
  1. vara: Karianne Aaboen
  2. vara: Ingeborg Berit Nordli
   
Vestfold: Merete Dahl
  Lene-Britt Johannessen
  1. vara: Rune Mathiassen
  2. vara: John - Ole Engnes
   
Telemark: Marianne Nilsen Skjønstad
  Tore Nygaard
  1. vara: Siv Skogheim
  2. vara: Kenneth Solheim
   
Aust-Agder: Doris Standal
  Venke Anny Nes
  1. vara: Pål Bach
  2. vara: Helge Thorbjørnsen
   
Vest-Agder: Roy Bjarne Gyberg
  Liv Else Kallhovd
  1. vara: Grete Skovli
  2. vara: Are Herdlevær
   
Rogaland: Trond Helland
  Synnøve Haugland
  1. vara: Turid Kalvig Sola
  2. vara: Egil Bjerga
   
Hordaland: Haldis Waage Revheim
  Ellen Aase Opedal
  1.vara: Magne Hestad
  2.vara: Vidar Veseth
   
Sogn og Fjordane: Ralf Einar Johannessen
  Kari Daltveit
  1. vara: Bjørn Hatlelid
  2. vara: Anne Kristin Førde
   
Møre og Romsdal: Mariann Brandstad
  Arnt Silseth
  1. vara: Hilde Furnes Johannessen
  2. vara: Geir Ole Kanestrøm
   
Sør-Trøndelag: Arne Jan Skjerdingstad
  Gunn Elin Flakne
  1. vara: Tarjei Leistad
  2. vara: Grete Yri Auestad
   
Nord-Trøndelag: Mildrid Finnehaug
  Brit Gulli Rones
  1. vara: Geir Arne Bergli
  2. vara: Arnfinn Jacobsen
   
Nordland: Line Tollefsen
  Tore A. Jakobsen
  1. vara: Jens Christian Berg
  2. vara: Torild Holmedal
   
Troms: Britt Helene Ås
  Hilde Bernhardsen
  1. vara: Kim Håkon Pedersen
  2. vara: Bjørnar Olsen
   
Finnmark: Bjørg Tapio
  Øystein Hansen
  1. vara: Jorunn Mikkelsen
  2. vara: Kristoffer Tandberg
   
Seksjonsrepresentanter til landsstyret:
   
SHS: Iren Luther
  Helge Sporsheim
  Karianne Sten Solheim
  Merethe Krogstad Hoel
  Kurt Rønning
  Torill Herigstad
  Kjell Magne Gåsland
  Astrid Isene
   
  1. vara: Hilde Torstensen Rosvold
  2. vara: Steinar Reksten
  3. vara: Leif Ove Grytbakk
  4. vara: Gunn Inger Skog
  5. vara: Veronica Løken
  6. vara: Bjørn Harald Olsen
  7. vara: Lise Larsen
  8. vara: Nina Simonsen
   
SST: Ingunn R. Jacobsen
  Svein Morten Sørensen
  Per Jarle Valvatne
  Rita Helene Nilssen
  Trond Evertsen
  Ove Andreas Solberg
   
  1. vara: Anne Grethe Henriksen
  2. vara: Ingunn Ellertsen
  3. vara: Arnt Jensen
  4. vara: Børge Tingstad
  5. vara: Eli Gletne
  6. vara: Lars Gundersen
   
SKKO: May Britt Sundal
  Ronny Bekken Larsen
  Inger Strand
  Anne Grete Reinertsen
  Mona Nilsen
  Ann-Merethe L. Kristensen
   
  1. vara: Eva Jorid Svendsen
  2. vara: Kristian Meyer
  3. vara: Morten Lindhard
  4. vara: Knut Remi Heimvik
  5. vara: Morten Wilhelmsen
  6. vara: Flor De Maria Vold

 

SKA:

Trond Finstad
  Mette Johanne Asmyhr
  Ørjan Myrmel
  Else Annie Hansen
  Janne Kristin Wik
   
  1. vara: Tor Andreas Skagseth
  2. vara: Gry L. Sørensen
  3. vara: Espen Petersen
  4. vara: Åshild Fredriksen
  5. vara: Steinar Hopsdal
  6. vara: Bodil Gjerde
   
Valgt på ungdomskonferansen i 2013:
Christina Beck Jørgensen

Vara: Mats Monsen

Ungdomssekretæren har møterett i forbundsstyret og landsstyret med tale- og forslagsrett

   
Valgt på pensjonistkonferansen i 2013:
Bjørg Hageløkken
Vara: Rolv Skirbekk
   
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):
Stian Bryde- Erichsen