Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kontrollkomiteen

Velges av landsmøtet og består av leder og to medlemmer pluss varamedlemmer.

 

 

Disse sitter i kontrollkomiteen:

Leder

Anders Krane

Medlem

Reidun Viland

Medlem

Arne Granvoll

Varamedlem

Bjørg Listein

Varamedlem

Eva Vida Berg

Varamedlem

Liv Nordås

 

Vedtektenes paragraf 24 omhandler kontrollkomiteens oppgaver

§ 24            Kontrollkomiteen

24.1            Kontrollkomiteen har i oppdrag å påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak, jf. retningslinjer.

24.2            Kontrollkomiteens beretning fremlegges for Forbundsstyret, Landsstyret og Landsmøtet i forbindelse med behandlingen av forbundets regnskap og årsberetning.