Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Informasjonsavdelinga

Informasjonsavdelinga arbeider med internt og eksternt informasjonsarbeid, materiellproduksjon, har pressekontakt og ansvaret for Fagforbundets hjemmesider og sosiale medier.

Kontaktpersoner

Tone Zander

Tone Zander

Informasjonssjef

Informasjonsavdelinga

Kari-Sofie Jenssen

Kari-Sofie Jenssen

Nestleder

Informasjonsavdelinga

Geirmund Jor

Geirmund Jor

Spesialrådgiver

Informasjonsavdelinga

Berit Paulsen

Berit Paulsen

Layoutmedarbeider

Informasjonsavdelinga

Knut Brobakken

Knut Brobakken

Webmaster

Informasjonsavdelinga

Ellisiv Solskinnsbakk

Ellisiv Solskinnsbakk

Nettredaktør

Informasjonsavdelinga

Randi Tevik

Randi Tevik

Informasjonsrådgiver

Informasjonsavdelinga

Jan Tore Skjelbek

Jan Tore Skjelbek

Informasjonsrådgiver

Informasjonsavdelinga

Nils Fredrik Hansen

Nils Fredrik Hansen

Informasjonsrådgiver

Informasjonsavdelingen

Marianne Billing

Marianne Billing

Informasjonsrådgiver

Informasjonsavdelinga

Birgit Dannenberg

Birgit Dannenberg

Informasjonsrådgiver

Informasjonsavdelinga

Kjetil Vevle

Kjetil Vevle

Informasjonsrådgiver

Informasjonsavdelingen

Martine Grymyr

Martine Grymyr

Informasjonsrådgiver ungdom

Informasjonsavdelinga

Asle Nærby

Asle Nærby

Grafisk medarbeider

Grafisk senter Informasjonsavdelinga

Kjell Olufsen

Kjell Olufsen

Mediegrafiker

Grafisk senter Informasjonsavdelinga

Pressemeldinger

Vis alle
Balansert rapport om arbeidstid

Balansert rapport om arbeidstid

Arbeidstidsutvalget kom i dag med sine anbefalinger til regjeringen om hvordan arbeidslivet skal reguleres i framtiden.

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

Det gjenstår mye arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys, mener arbeidstakersida etter at...

Meningsløst å kutte Palestina-støtte

Meningsløst å kutte Palestina-støtte

Det er galt å kutte i bevilgningene til UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger, mener Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

Høies planer skaper utrygghet

Høies planer skaper utrygghet

Regjeringen og helseminister Bent Høie (H) la i dag fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I første omgang...

Frivilligsentraler må fortsatt få tilskudd fra staten

Den 9. juni skal Stortinget behandle Stortingsmelding 14 (2014-2015) om kommunereformen.

125 000 helsearbeidere oversett

125 000 helsearbeidere oversett

Helseministeren utelot å nevne helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter da han la fram primærhelsemeldinga.

Felles pensjonskrav i kultursektoren

Felles pensjonskrav i kultursektoren

I dag klokka 12.00 overleverte en samlet arbeidstakerside krav til Spekter om hybridpensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre.

Mellom­­oppgjøret i kommunen i gang

Mellom­­oppgjøret i kommunen i gang

LO Kommune overleverte i dag et krav til KS som opp­rett­holder kjøpe­kraften og sikrer et sentralt...

Produktivitets­kom­mi­sjonen: blåblått preg

Produktivitets­kom­mi­sjonen: blåblått preg

– Produktivitets­kommi­sjon­ens første rapport sier meg at den norske modellen har lagt til rette for et...

Portørfaget vedtatt som nytt lærefag

Portørfaget vedtatt som nytt lærefag

– Vi gleder oss over at portørfagbrevet endelig ser dagens lys, sier Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial...

177 markeringer planlagt

177 markeringer planlagt

Fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør - alt tyder på at det blir stor oppslutning om den politiske streiken onsdag...

Skattelette rammer velferdstjenestene

Skattelette rammer velferdstjenestene

- Innretningen på statsbudsjettet med de store skattelettene til de rikeste betyr at det blir reduserte inntekter til...