Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Forhandlingsenheten

Forhandlingsenheten er ansvarlig for faglig innhold av debatthefter og annen informasjon innen fagområdet.

Har ansvaret for gjennomføringen av sentral tariffkonferanse. Bistår forhandlingsutvalget ved forhandlingsarbeid. Utarbeider forslag til konfliktberedskap. Utarbeider utsending og oppfølging av uravstemningsdokumenter. Foreslår oppnevning til partsammensatte utvalg. Bistår seksjonene i utarbeidelsen av tariffpolitiske dokumenter. Forhandler landsoverenskomster. Er sekretariat for LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Utredning og oppfølging

  • Utredning innenfor fagområdet.
  • Koordinering  av utvalgsarbeid innenfor forhandlingsområdet.
  • Tvistesaker.
  • Bistå kompetansesentrene med spisskompetanse på det trygderettslige området, forsikringsrett og yrkesskader.
  • Forhandlingsenheten er ansvarlig for høringer som naturlig hører inn under dennes arbeidsområde.
  • HMS/inkluderende arbeidsliv arbeid.

Skolering
Forhandlingsenheten er ansvarlig for det faglige innholdet i forbundets skolering på avtaleverket.