Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Ambulansefaget - en spennende utdanning som gir fagbrev

Ambulansepersonell er ofte pasientens første møte med helsevesenet. Derfor er betegnelsen sykehusets forlengede arm treffende for det yrkesgruppen står for.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Gjennom denne utdanningen blir du en del av helsesektorens akuttmedisinske beredskap, og må kunne ta hånd om alvorlig syke og skadde pasienter.

Ambulansepersonell arbeider ofte selvstendig, og må fatte raske beslutninger. Hverdagen er sammensatt av dramatikk, rutineoppdrag og krav til omsorg og samarbeidsevne.

En spennende framtid ligger foran deg som vil arbeide i ambulansetjenesten.

Utdanningen
Ambulanseutdanningen er lagt til videregående skole. Utdanningen går over fire år. Først grunnkurs helse- og sosialfag, deretter VK 1 ambulansefag. Tilslutt følger to års opplæring i bedrift som lærling i ambulansetjenesten.

Faget er lagt inn under opplæringsloven.

Dette skal du lære

 • Når utdanningen er ferdig, skal du blant annet kunne:
 • Bruke utstyret i ambulansetjenesten på en forsvarlig måte.
 • Ha kunnskaper om vitale livsfunksjoner.
 • Undersøke pasienten.
 • Utøve akuttmedisinske ferdigheter på en trygg måte.
 • Utføre en sikker og hensiktsmessig pasienttransport.
 • Bistå og støtte pasienter og pårørende.
 • Følge prosedyrer og bruke behandlingsprotokoller under arbeidet.

Etter endt utdanning kan du søke om autorisasjon som ambulansepersonell.

Lærling
Etter at du har tatt den nødvendige opplæringen i videregående skole, vil du få resten av opplæringen i bedrift som lærling. En lærling er en person som har inngått lærekontrakt i et fag som ligger inn under opplæringsloven. Lærekontrakt er en skriftlig avtale mellom opplæringsbedriften og lærlingen. Lærekontrakten skal godkjennes av Yrkesopplæringsnemda i fylket. Kontrakten omfatter hvilke forpliktelser bedriften har overfor lærlingen i henhold til læreplanen.

Jobbmuligheter
Ambulansetjenesten vil framover ha et klart behov for faglært personell. Ambulansetjenesten er spredd utover hele landet, og de aller fleste kommuner har en slik tjeneste.

Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler rekrutterer ambulansepersonell til koordinatorstillinger.

Fagforbundets elev- og lærlingmedlemmer
Det er mange gode grunner til å bli medlem av Fagforbundet:

 • Du blir medlem av Fagforbundets største yrkesfaglige seksjon, Seksjon helse og sosial. Gjennom denne får du yrkesfaglige tilbud spesielt tilrettelagt for deg som utdanner deg til, eller arbeider i, helsesektoren.
 • Du blir kjent med ditt framtidige arbeidsmiljø og framtidige kolleger.
 • Du får innsikt i hva ditt framtidige arbeid går ut på, og hvilke muligheter som finnes i jobben.
 • Du får Fagforbundets medlemsblad, Fagbladet, med spesielt tilrettelagt stoff for arbeidstakere i helsesektoren.
 • Du blir med på kurs og konferanser.
 • Som elev i videregående skole blir du medlem i Fagforbundet uten å betale kontingent.
 • Som lærling betaler du 250 kroner i halvåret. Da får du obligatorisk LO-favør hjemforsikring.
 • Du kan være med og arbeide for flere og sikrere lærlingplasser.

Rådet for ambulansepersonell
Fagforbundet har en egen faggruppe for prehospitale tjenester. Faggruppen har representanter fra alle helseregionene og møtes flere ganger årlig.