Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Hva er arbeidsmiljøloven?

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Arbeidsmiljøloven sier noe om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det stilles krav til virksomhetene: De skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og en del virksomheter, der det er nødvendig, skal ha bedriftshelsetjeneste.

Du finner hele arbeidsmiljølovenwww.lovdata.no.