Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Libanon: Ungdom Kan

Isra fra Youth can do it
Isra er en av mange unge kvinner som er med i Norsk Folkehjelps Ungdom Kan-prosjekt som Fagforbundet støtter. (Foto: Ingunn Eriksen)

Palestinsk ungdom i Libanon lever i et slags vakuum. De er statsløse, uten rettigheter, blant annet til eiendom og til formelt arbeid. Mange ønsker seg bort.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Ungdom organiserer seg for flyktningenes rettigheter

Mål: Ungdom fremmer krav om sine egne og flyktningenes rettigheter, overfor egne ledere, libanesiske myndigheter og det internasjonale samfunn.

Partnere: Lokale ungdomsgrupper og nyetablert ungdomsnettverk.

Palestinerne i Libanon står overfor mange utfordringer som ungdom vil ta del i: Å bevare en identitet og bevissthet om retten til et hjemland, i dialog med libanesiske myndigheter og i kamp for retten til en anstendig tilværelse, et hjem og en framtid.

Prosjektet vil samle ungdom for bevisstgjøring om deres rettigheter som palestinere og som flyktninger, og støtte ungdommenes egne kampanjer. Etter å ha gjennomgått trening vil de organisere seg i lokale grupper og drive kampanjer de selv har definert tema for, som å bedre forholdene i leirene og for deres rett til hjem, utdanning og jobb

I 2014 støtter Fagforbundet Ungdom Kan i tre flyktningleirer.