Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Libanon: Kvinner Kan

ingunninoslo_20111208
Deltaker på Kvinne Kan- kurs i Ein El Helwe refugee camp, Saida. (Foto: Ingunn Eriksen)

Rundt en halv million palestinere bor i 12 flyktningleirer og 18-20 uregistrerte leirer. Prosjektet retter seg mot kvinnene i leirene, og har som mål å få kvinner til å delta i det offentlige samfunnslivet, og spesielt i leirledelsene, som i stor grad består av menn. Kun 13 prosent av palestinske kvinner i Libanon er i arbeid og få er organisert. Gjennom prosjektet Kvinner Kan får de mot til å stå på barrikadene i et svært konservativt og mannsdominert samfunn.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Mål: fremme kvinners rolle i samfunnet. Programmet driver omfattende kursing gjennom trenede instruktører, flere av dem fra Norge, og utdanner også nye lokale instruktører. Kursene gir økt kunnskap om kvinneroller, hersketeknikker, kvinnekvotering og kampanjearbeid. Deltakerne får større mot og inspirasjon til å påvirke sin egen situasjon, blant annet gjennom lobby- og påvirkningsarbeid overfor politiske partier.

Kvinnene har fått faglig oppfølging om sin rolle og evne til politisk handlekraft. TV- og radiospotter, YouTube, Facebook og blogger er aktivt tatt i bruk. Samarbeidet mellom palestinske og libanesiske kvinneorganisasjoner har skapt et rom for større tillit dem imellom, og bidrar til at kvinnene kan fungere som konfliktdempere mellom mannlige fraksjoner innenfor leirene og ulike libanesiske grupper utenfor leirene.

I 2011 lanserte Kvinner Kan en treårig kampanje for å øke den politiske deltakelsen fra palestinske og libanesiske kvinner, som en av de første i sitt slag i Libanon. 

 

I samarbeidsperioden 2010 – 2013 har støtten fra Fagforbundet blant annet bidratt til:

  • Ulike seminarer og bevisstgjøringskurs for flere hundre kvinner.
  • 75 prosent melder at kursene gir dem større innsikt i likestillingsspørsmål og bidrar til økt evne og mot til å kunne være politisk aktive. Kvinnene opplever økt kunnskap om politiske prosesser, bedre forhandlings- og påvirkningsevner, økt motivasjon til å bli beslutningstagere, både i det offentlige og det politiske liv. 80 prosent sier dette er nyttige ferdigheter i hverdagen.
  • Før 8. mars 2012 ble over 1000 plakater spredd over hele landet. To TV-spotter ble vist, og partnerne i Kvinner Kan holdt egen pressekonferanse.
  • 25. mars 2012 organiserte Kvinner Kan-partnerne en nasjonal marsj for kvinners rettigheter. Her fikk man også støtte fra libanesisk hold til kravene om sivile, økonomiske og sosiale rettigheter for palestinske flyktninger i landet, noe som har vært uvanlig til nå. Over 1000 kvinner og menn deltok.
  • Alle flyktningleirer har egne leirkomiteer. Fra 2010 til 2013 økte kvinneandelen betraktelig.
  • I forhandlinger mellom Kvinner Kan-gruppene og leirkomiteene er det nå enighet om at hver komité skal ha minst tre kvinnelige representanter.
  • Et nytt Kvinner Kan-styre samler både palestinske og libanesiske kvinneorganisasjoner.
  • Det politiske partiet Fatah har innført 20 prosent kvinneandel på alle nivåer; partiet DFLP har åpnet for deltakelse fra kvinner i politbyrået. Begge er tidligere utpregede mannsbastioner.
  • Lobbyarbeid for å få kvinnekvotering inn i valgloven. Innenriksministeren har tatt inn dette i utkastet til ny valglov.
  • Lobbyarbeid med innspill til en ny lov om kriminalisering av vold mot kvinner i Libanon.