Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Å jobbe i kirka

Her finner du informasjon som er nyttig for deg som arbeidstaker og prest, slikt som lover, forskrifter, rundskriv, særavtaler, tjenesteordninger, tilsettingsregler m.m.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Aktuelt i forhold til prestetjenesten

Her finner du lenker til viktige rundskriv, avtaler og særavtaler for prestetjenesten i Den norske kirke.

Les mer

 

Aktuelle forskrifter 

Her finner du lenker til de mest sentrale forskiftene til den enkelte lov.
 
 

Aktuelle lover

Les mer