Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Støtte til streikende sykepleiere

Fagforbundet støtter de 20 sykepleierne som er ansatt i Kreftforeningen, og som er i streik på femte uka.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Da Kreftforeningen byttet arbeidsgiverforening fra Virke til Abelia/NHO, ble de ansatte tilbudt en tariffavtale de ikke kunne akseptere. Det var en avtale uten streikerett. Dermed brøt arbeidsgiverne løftene til de ansatte om at de skulle få beholde rettighetene sine.

I etterkant ber Kreftforeningen de ansatte tro på nye løfter - uten at disse skal sikres gjennom en avtale med streikerett.

Dette er en form for tariffhopping vi i fagbevegelsen ikke kan akseptere. Fagforbundet mener det er uakseptabelt at arbeidsgivere forsøker å tvinge gjennom dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Det er uforståelig at Kreftforeningen, som er en organisasjon med solid økonomi, kan opptre på denne måten. En slik behandling av de ansatte, svekker organisasjonens omdømme.   

Fagforbundet ønsker de streikende og Sykepleierforbundet lykke til i kampen!

Mer om streiken hos Sykepleierforbundet