Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Staten vil bare gi lokale lønnstillegg i år

egilaasimage3_301131_39687.jpg
DRAGKAMP: Statens personaldirektør, Gisle Norheim (i forgrunnen) og LO Stats leder, Egil André Aas, står langt i fra hverandre på forhandlingenes første dag. (Foto: Ole Palmstrøm, LO Stat)

I statens første krav i tariffoppgjøret, vil de gi alle lønnstillegg lokalt og fjerne lønnstabellen. – Dette kan vi ikke gå med på, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Statsoppgjøret handler i år hovedsaklig om økonomi og endringer i lønns- og forhandlingssystemet.

I statens første krav konkretiseres dette:

• Alle tillegg skal gis lokalt
• Lønnstabeller skal fjernes.

LO Stats leder, Egil André Aas, er ikke overrasket over tilbudet fra staten, og slår fast:

– Dette kan vi ikke gå med på.

Les hele saken «Staten vil bare gi lokale lønnstillegg i år» i frifagbevegelse.no

Dette er LO Stats krav

LO Stat vil ha generelle tillegg

LO Stat krever at de disponible midlene i all hovedsak gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen (A-tabellen). Tiltak for lavlønte og likelønn vil bli prioritert.

– Det er ikke bare størrelsen på lønnsmidlene det handler om i et tariffoppgjør. Fordelingen er vel så viktig. Vi mener at vi har god bakgrunn for å slå fast at et stort generelt tillegg til alle er nødvendig for å sikre en rettferdig fordeling. Men så vet vi også at vi må forholde oss til parter som ønsker en annen innretning, der mest mulig, eller til og med alt, skal forhandles om lokalt. Det blir en av hoveddiskusjonene også i år, sier han.

Skal forhandle om selve forhandlingssystemet

Det spesielle med årets mellomoppgjør er at også lønns- og forhandlingssystemet i staten er et tema. 2016 inngikk staten en egen hovedtariffavtale med Akademikerne, som er ulik de avtalene LO Stat, YS Stat og Unio inngikk. Partene ble samtidig enig om å utrede mulighetsrommet i nytt lønns- og forhandlingssystem, som altså nå blir et forhandlingstema.

Aas peker på at konsekvensene av de endringer som skjedde i 2016 er ikke evaluert godt nok, og at det må skje før man foretar ytterligere endringer.

LO Stat vil evaluere endringene som er gjort

– De tilbakemeldingene vi har fått fra våre tillitsvalgte og medlemmer når det gjelder effekter og konsekvenser av endringene spriker i flere retninger. LO Stat mener det er uansvarlig å gjennomføre ytterligere store endringer i lønns- og forhandlingssystemet før det som er gjort er evaluert, sier Aas.

Han tror det blir utfordrende forhandlinger fram mot fristen 30. april ved midnatt.

– Vi vil bruke tiden godt frem til da for å få til en forhandlingsløsning. Det er vårt hovedmål nå, men vi forbereder oss selvfølgelig også på at så ikke skjer, med de følgene det måtte få, sier LO Stat-lederen. De detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten på et senere tidspunkt.

Last ned hele pressemeldingen fra LO Stat     

Kontaktpersoner for ytterligere kommentarer:

Leder i LO Stat, Egil André Aas 928 40 455

Informasjonssjef, Stein Syrstad: 906 89 882

Akademikerne med like krav som arbeidsgiver
LO Stat: – Uansvarlig å lage nytt lønnssystem nå