Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Sliterne skal ikke bli taperne

Fagforbundets leder, Mette Nord.
Fagforbundets leder mener befolkninga er best tjent med en luftambulansetjeneste i regi av det offentlige eller i samarbeid med ideelle aktører. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

- Hvis du skal få en vellykket omlegging av tjenestepensjonene i offentlig sektor, må du få ordninger som forhindrer at arbeidstakere som har slitt i mange år på lavere inntekter, blir taperne. Det kan vi ikke akseptere, sier Fagforbundets leder Mette Nord til seniorpolitikk.no

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Diskusjonene om grunnleggende endringer i pensjonssystemet i offentlig sektor presser seg fram. En fersk rapport om vinnere og tapere av en omlegging av tjenestepensjonen i offentlig sektor som nylig lagt framt, utløste raskt debatt. Rapporten «Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon» er laget av Fafo og aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag fra LO-forbundet NTL.

En av hovedkonklusjonene er denne: Prisen for å gå av tidlig, altså ved fylte 62 år eller kort tid etterpå, er høy hvis den offentlige tjenestepensjonen legges om. Gevinsten ved å stå lenge i jobben – til 70 år – blir til gjengjeld høyere enn med dagens system.

Arbeidstakernes sammenslutninger krever at deres medlemmer får overgangsordninger og kompensasjon for at de en dag gir slipp på et system for tjenestepensjoner som har gitt dem brukbare pensjoner.

Les hele saken på seniorpolitikk.no