Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Slår sammen nord og sør til Fagforbundet Trøndelag

Enstemmig
Sammenslåingen av av Fagforbundet Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble enstemmig vedtatt. (Foto: Jan Rudy Christensen)

Fagforbundet slår sammen organisasjonene i Nord- og Sør-Trøndelag og danner Fagforbundet Trøndelag.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Det ble enstemmig vedtatt på det første regionmøte for Fagforbundet Trøndelag. Forbundsregionen etableres som et forsøksprosjekt fra 1. januar 2017 til regionmøte i mars 2019.

God stemning

– Stemningen er veldig god, og jeg er veldig optimistisk med tanke på vedtakene som er gjort nå, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

– Regionstyret vil bruke omlag de samme ressursene som et av fylkesstyrene alene gjør nå, det betyr at vi får frigjort midler. Disse midlene vil vi bruke på organisasjonssekretærer som skal drive med verving, opplæring og hjelpe til ved opprettelse av nye klubber blant annet, sier Larsen.

Les mer om sammenslåingen av fylkesleddene for Nord- og Sør-Trøndelag i Fagbladet

Stor og sterk

Med sine 37 000 medlemmer styrker dermed Fagforbundet seg i Trøndelag og gjør organisasjonen klar til å delta med en sterkere stemme i utviklinga av kommunene som lokalsamfunn og Trøndelag som regional aktør i årene som kommer.

Arne Jan Skjerdingstad ble valgt til regionleder, med Brit Gulli Rones og Gunn Elin Flakne som nestledere.

Den nye regionen ledes av (.f.v) nestleder Gunn Elin Flakne, regionleder Arne Jan Skjerdingstad og nestleder Brit Gulli Rones.
Den nye regionen ledes av (.f.v) nestleder Gunn Elin Flakne, regionleder Arne Jan Skjerdingstad og nestleder Brit Gulli Rones. (Foto: Tarjei leistad)

Fagforbundet Trøndelag har medlemmer innenfor kommuner og fylkeskommunen, og innenfor viktige bransjer for infrastrukturen i Trøndelag som renovasjon, kollektivtrafikk, vann og avløp. Fagforbundet organiserer også i statlige og interkommunale foretak, og private virksomheter hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren, oppvekst- og utdanningsektoren.