Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Regjeringen vil åpne for mer midlertidighet - igjen

mettenordalvor.jpg
Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

Regjeringen sier de vil begrense innleie, men foreslår regler som vil gi særfordeler for bemanningsbransjen og økt bruk av midlertidige ansettelser.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Det er bare noen måneder siden Bergen Tingrett ga seks polske arbeidere medhold i at de såkalte nulltimerskontraktene «fast ansatt uten garantilønn", i realiteten dreide seg om en serie ulovlige midlertidige ansettelser.

 – Regjeringen setter nå denne dommen til side, og vil reversere den oppryddingen som domstolen foretok når det gjelder bemanningsbransjen. Det er uhørt at regjeringen gjennom forslaget til endringer i regelverket fortsatt vil legge risikoen over på arbeidstakerne, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Under falsk flagg

Det var torsdag i forrige uke arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gikk ut med en høring som handlet om endringer i arbeidsmiljøloven. Formålet med endringene er å begrense omfanget av innleie, og støtte opp om faste og direkte ansettelser, forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår og kompetanseheving, skrev departementet. Dessverre viste det seg at forslagene inneholdt det motsatte, en legalisering av bemanningsbyråenes praksis med leie inn folk for kortere perioder.

 – Det er ganske oppsiktsvekkende at man skriver om arbeidsmiljøloven for å gjøre innleie til korte vikariater lovlig, bare måneder etter at tingretten i Bergen slo fast det dette var en ulovlig praksis. Det er enda mer tankevekkende at statsråden gjør dette under dekke av å forbedre folks rettigheter. Det går ikke an, sier Mette Nord.

Bedre, ikke svakere regulering

Fagforbundets erfaring med vikarbyråer viser at det er nødvendig med bedre regulering av bemanningsbransjen for å hindre at lønns og arbeidsvilkårene generelt svekkes. Rapporten «Kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos Orange Helse» fra Bergen kommune viser arbeidsforhold i grenselandet for tvangsarbeid. 

–  For Fagforbundet er det et poeng å begrense bruken av bemanningsbyråer. Administrasjon og politikere bør heller lage gode strategier for hele, faste stillinger, vikarpooler og en grunnbemanning som kan håndtere et vanlig fravær. Sier Mette Nord.

Truer den norske modellen

Den norske modellen er bygd på høy organisering både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utstrakt bruk av bemanningsbyråer truer denne modellen, og gir økt risiko for at useriøse virksomheter får fotfeste i norsk arbeidsliv.

Regjeringens forslag om en definisjon av fast ansettelse og kvoteordning skal vurderes nøye, men forslaget om ny hjemmel for midlertidige ansettelser i bemanningsforetak sier både LO og Fagforbundet nei til

Les mer.