Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Pensjonister og uføre krever innflytelse

Fagforbundets pensjonistutvalg er opptatt av å ha innflytelse på pensjonene sine, og oppfordrer pensjonistene til å bruke stemmeretten.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Her forklarer leder Bjørg Hageløkken hvorfor.

Helst vil de ha forhandlingsrett, slik Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen tar til orde for i denne artikkelen. 

De siste årene har vi fått moderate lønnsoppgjør og en noe høyere prisvekst som har gjort at pensjonistene har tapt kjøpekraft. Et nytt forslag fra Arbeiderpartiet om å endre pensjonssystemet vil ifølge daglig leder av LO kommune Pål Skarsbak sørge for at pensjonistenes kjøpekraft blir regulert i tråd med intensjonen for pensjonsreformen, og gjøre pensjonene mer stabile over tid.