Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Palestinske kvinner står opp for kvinners rettigheter

8. mars Palestina
(Foto: Ingunn Eriksen)

Disse palestinske kvinnene kjemper for likestilling og rettferdighet, mot vold og undertrykking. Det samme som kvinner over hele verden.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Få andre dager i året tar vi i like stor grad inn over oss at kvinnekampen er internasjonal og solidariteten grenseløs. Din kamp er min kamp, og selv om samfunnene vi lever i er vidt forskjellig, har vi samme mål.

Juridiske rettigheter

Deltakerne på Fagforbundets reise til Palestina møtte disse kvinnene og noen av deres medsøstre i Hebron på Vestbredden. Kvinnene er med i Union of Palestinian Women Committee (UPWC) og kjemper for likestilling og rettferdighet. Organisasjonen jobber med flere saker. En av hovedsakene er å lære kvinner om deres juridiske rettigheter. De hevder at palestinske lover er kvinnediskriminerende, det gjelder blant annet arvespørsmål og barnefordeling. Derfor kjemper de for at lovene skal bli bedre til å ivareta kvinners rettigheter og for å spre informasjon og kunnskap.

Rettigheter i arbeidslivet

Palestinske kvinner er underrepresentert i arbeidslivet og utgjør i underkant av tjue prosent av arbeidsstyrken. Flesteparten jobber i offentlig sektor og i landbruket, og noen i tekstilindustrien. Felles for dem er at de ofte utsettes for trakassering og vold. Få har arbeidskontrakt. Blir de skadet på jobb, får de verken helsehjelp eller sykepenger. Det hender at arbeidsgiveren forsyner seg av inntekten deres. De har verken ferie eller mulighet til å ta permisjon. UPWCs mål er at de ønsker partnerskap og samarbeid mellom fagforeninger, de jobber for å få kvinner til å organisere seg, for at kvinner skal bli tillitsvalgte og få større innflytelse.

I anledning kvinnedagen har Fagforbundets leder, Mette Nord, med flere, skrevet en kronikk i Dagbladet: «Ingen klåing, takk»

Unge kvinner på barrikadene

De unge kvinnene i UPWC er studenter, dyktige og veltalende. De er med i UPWC fordi de ser urettferdigheten mot kvinner, og de jobber for å få med seg flere. De reagerer på at menn bestemmer over kvinner og forbyr dem å forlate huset for å gå Kvinner kan-kurs og andre bevisstgjørende kurs. I tillegg til å være med i kvinnekomiteen, tar de det de lærer med seg videre i sin familie, i sin vennekrets og på universitetet. På denne måten tror de at kvinnekampen kan spre seg til stadig flere.

Les om den palestinske bonden Saleh Taher som fikk flyttet separasjonsmuren og vant tilbake jorda si i israelsk høyesterett

Se Palestina-ambassadørenes blogger:

Fagforbundet støtter UPWC gjennom samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp.