Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

coverpagereclaimingpublicservices

I dag, på FNs dag for offentlige tjenester, publiseres en ny rapport som viser at privatisering ikke fungerer. Tjenester drevet i offentlig regi er mer effektive, bærekraftige og demokratiske. Fagforbundet har bidratt med et eget kapittel om Norge.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Rapporten «Ta tilbake offentlige tjenester: hvordan byer og innbyggere reverserer privatisering» gir over 800 eksempler på rekommunalisering verden over.

Fagforbundet har bidratt til rapporten. Et eget kapittel om Norge viser hvilken rolle fagforeninger og tillitsvalgte spiller i å ta tilbake tjenestene i egen regi. Kommunalt trepartssamarbeid og fagligpolitisk samarbeid trekkes fram som verktøy som Fagforbundet har bidratt til å skape for å bevare og utvikle de offentlige tjenestene.

I Europa er det skapt et inntrykk av at offentlige tjenester er dyre, ineffektive og gammeldagse, og at det å fornye og forbedre disse tjenesten nesten er umulig. I det politiske ordskiftet, i media og blant såkalte eksperter framstår det som om omstilling gjennom konkurranseutsetting og privatisering er løsningen på alle utfordringer.

Det virker som om alt har en pris og som om mange politikere har mistet synet på hva som er fellesgoder og at innbyggerne bare er opptatt av seg selv. Samtidig har ikke de kommunalt ansatte annet valg enn å akseptere stadig dårligere arbeids- og lønnsvilkår.

Denne rapporten forteller en helt annen historie. Satoko Kishimoto and Olivier Petitjean er redaktører for rapporten, som er laget med bidrag fra mange aktører. Blant bidragsyterne er Fagforbundet, Den europeiske organisasjonen for forbund i offentlig sektor, EPSU, og den internasjonale søsterorganisasjonen PSI. Rapporten publiseres av forskningsinstituttet TNI.

Rapporten er nyttig for oss som er opptatt av rekommunaliseirng og drift i egenregi.

Rapporten finner du som pdf (engelsk) her:Reclaiming public services-June 22 for web

En engelsk oppsummering av rapporten ligger her:reclaiming public services media briefing EN June 22

FNs dag for offentlige tjenester, 23. juni, feirer verdien av offentlige tjenester for samfunnet. Dagen markerer hvordan offentlige tjenester bidrar i utviklingen av samfunnet, anerkjenner arbeidet til de offentlige ansatte og oppfordrer ungdommen til å velge yrker innenfor offentlig sektor.

Gratulerer med offentlig tjenesters-dag og god lesning!