Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Målet med reformene er privatisering og stordrift

paneldebatt.jpg
ENIGE: Det var lite uenighet å spore blant paneldeltakerne. Fra venstre: Karin Andersen (SV), professor Bjarne Jensen, nyhetsredaktør i Klassekampen, Mimir Kristjansson og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. (Foto: Martine Grymyr, Fagforbundet)

Både kommunereformen, nærpolitireformen og NAV-reformen møtte flengende kritikk da folkevalgte, tillitsvalgte, forskere og engasjerte innbyggere fra hele landet mandag var samlet til reformprat på Gardermoen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Under parolen Politikere i utakt med folket?, inviterte Lokalsamfunnsforeningen, Politiets Fellesforbund og Fagforbundet til reformprat på Gardermoen, mandag denne uka. På programmet sto de tre kanskje mest omdiskuterte politiske reformene her til lands de siste årene: NAV-reformen, nærpolitireformen og kommunereformen.

Europas største kommuner

Per i dag har den borgerlige regjeringas storstilte kommunereform kun resultert i at 94 av landets 428 kommuner har besluttet å frivillig slå seg sammen, mens regjeringas ekspertutvalg anbefaler å kutte ned til så få som 100 norske kommuner, med minst 15 000 – 20 000 innbyggere.

ÅPNET: Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, åpnet konferansen med å minne om forbundets prinsipp for kommunesammenslåing: Fakta, frivillighet og folkeavstemning.
ÅPNET: Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, åpnet konferansen med å minne om forbundets prinsipp for kommunesammenslåing: Fakta, frivillighet og folkeavstemning. (Foto: Martine Grymyr, Fagforbundet)

– I folketall er de norske kommunene mellomstore, men i areal er de svært store. Hvis vi følger ekspertutvalgets anbefaling om å til slutt sitte igjen med 100 kommuner, vil Norge ha de største kommunene i hele Europa, forklarte professor Bjarne Jensen.

Sammen med professor Alf-Inge Jansen har han redigert boka Folkestyre eller elitestyre?, hvor en lang rekke forskere og fagfolk innen kommunestyre og fagbevegelsen sammen konkluderer med at kommunereformen vil føre med seg økt sentralisering og svekkelse av distriktene.

Færre og større

– Hva er det som ligger bak kommunereformen? Det er ikke noe stort krav om sammenslåing ute blant folk, så man har heller lagt skylden på lokaldemokrati, tjenestekvalitet, myndighetsutførelse eller samfunnsutvikling, sa Jensen, og fikk støtte fra Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Regjeringa har byttet begrunnelse for kommunereformen hele veien, sa Vedum, og fortsatte:

– Først var det på grunn av eldreomsorg, så skulle man spare penger, deretter var det for å bedre det interkommunale samarbeidet, og nå sist var det for å ta bedre vare på barnehjemsbarna. Målet har hele tida vært stordrift. Norge er for lite for Høyre, alt her er jo for smått. Men det veldig få av oss som drømmer om å havne på Norges største sykehjem, sa Vedum.

Trump-forberedende tiltakt

Tilstede i debattpanelet var også stortingsrepresentantene Karin Andersen (SV) og Stein Erik Lauvås (AP), og nyhetsredaktør i Klassekampen, Mimir Kristjansson. Skjønt, noen het debatt ble det ikke, det var nemlig ingen meningsmotstandere som ønsket å stille. Dermed fikk kritikken hagle.

– Både nærpolitireformen og kommunereformen er Trump-forberedende tiltak. De er sentraliseringsreformer, og en gigantisk devaluering av vanlige folks kunnskap, sa Mimir Kristjansson.

Karin Andersen var enig:

– Dette er ren tilrettelegging for privatisering. Kommunene har en veldig stor pengesekk det er fristende å putte sugerøret sitt oppi. Her bruker man både den ene og den andre folkegruppa til å presse fram en sentraliseringsreform og en privatiseringsreform, sa Andersen.

Politiet vingeklippes

Kritikken har haglet mot kommunereformen helt siden arbeidet begynte våren 2014. Norske ordførere har blant annet kalt den en nasjonal fiasko, og kommunalminister Jan Tore Sanner er blitt beskylt for å gi smuler til kommunene. Dommen er ikke noe lettere over nærpolitireformen, som har blitt karakterisert som «tidenes største bløff» av frustrerte tillitsvalgte i Politiet, som frykter at reformen vil føre til politikerforakt og økt utrygghet.

I salen satt også Nes-ordfører og tidligere tillitsvalgt i Fagforbundet, Grete Sjøli (AP), som delte sine erfaringer med nærpolitireformen.

– Vi har blitt rammet av en fjernpolitireform. Arbeiderpartiet sa i utgangspunktet ja til reformen, men her har det gått alt for fort. Reformen tres ned over hodet på de ansatte, og politiet blir vingeklippet. Med nærpolitireformen blir tjenestene rasert, og jeg har ingen tro på at det blir bedre, lød den dystre dommen fra Sjøli.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet å reversere tvangssammenslåinger hvis de kommer til makten til høsten.