Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Jonas vil doble fagforenings­fradraget

jonasgahrstre.20.04jpg.jpg
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. (Foto: Kari-Sofie Jenssen, Fagforbundet)

Snart er flertallet norske ansatte uorganisert. Ap-lederen fremmer seks tiltak som skal gi deg lyst til å være organisert.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
Dobling av fagforeningsfradraget er ett av dem. Det har knapt økt siden 2009.

– Jeg mener fagorganisering er så viktig for samfunnet at vi bør ha som mål å doble fagforeningsfradraget i løpet av neste stortingsperiode, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

På arbeidsgiversiden har skattefradraget økt jevnt og trutt. Der følger fradraget for kontingentutgifter den generelle lønnsutviklingen og har derfor vokst jevnt over hele perioden.

Jonas Gahr Støre mener sterke fagforeninger både er en forutsetning for at partene i arbeidslivet er jevnbyrdige, og for at arbeidslivet er seriøst.

– Vi kan rett og slett ikke få et seriøst arbeidsliv uten et organisert arbeidsliv. NHO-bedrifter som står midt oppe i dette, ser utviklingen. Jeg håper de vinner frem i NHO, sier Støre.

Støres seks punkter

Her er de seks punktene Jonas Gahr Støre vil fremme på landsmøtet:

1. Styrke det organiserte arbeidslivet

Doble fradraget for fagforeningskontingenten, noe som er spesielt viktig i bransjer med lave lønninger, og hvor fagforeningene trengs mest. I tillegg skal vi fjerne hindre mot organisering, som å avskaffe usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen strengere.

2. Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Ferne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og sørge for at ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og nulltimerskontrakter blir ulovlige.

3. Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser

Det offentlige må bruke innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.

4. Sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer

Snu bevisbyrden ved videreføring av allmenngjøringsvedtak, utvide perioden for varighet av et allmenngjøringsvedtak og senke dokumentasjonskravet.

5. Styrke trepartssamarbeidet

Sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og legge til rette for at elevene får kunnskap om organiseringen av arbeidslivet. Vi vil også legge til rette for at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.

6. Forsterke tilsynsmyndighetene

Arbeide for at det opprettes arbeidskrimsentre i alle politidistrikter, og sørge for bedre opplæring og informasjonsflyt mellom etatene. Vi vil i tillegg styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene.