Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Ingen klåing, takk!

For mange ansatte i omsorgssektoren og i servicebransjen er en fremmed hånd på rumpa en del av jobbhverdagen. Slik skal ingen ha det.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Kronikken sto på trykk i Dagbladet 8. mars 2017.

Av: Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær LO - Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet, Jørn Eggum, forbundsleder Fellesforbundet - Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud

Sykepleiere og helsefagarbeidere opplever at pasienter gjør tilnærminger under morgenstellet, bartendere blir slått på rumpa og får slengt tilbud etter seg. Andre får kollegaer eller ledere presset inntil seg når ingen andre ser.

Én av fem oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på jobb. Det kommer frem i en ny undersøkelse Fafo har gjort blant medlemmer i Fellesforbundet og Fagforbundet.

Nesten tre av ti av de som er rammet fra hotell- og restaurantbransjen melder at den seksuelle trakasseringen gjorde at de ønsket å slutte i jobben. 12 prosent av de som er utsatt for seksuell trakassering rapporterer om sykefravær som helt eller delvis skyldes seksuell trakassering i jobbsammenheng. Ifølge undersøkelsen har godt over halvparten unnlatt å melde fra til noen om den seksuelle trakasseringen de har opplevd. «Jeg var redd for å bli oppfattet som prippen og hårsår», er en av forklaringene som gis.

Det er uholdbart. Og følgene kan være kostbare. Både for samfunnet - og for den enkelte som rammes.

Et arbeidsgiveransvar

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å forebygge og forhindre seksuell trakassering. Den ferske Fafo-undersøkelsen viser at arbeidsgivere mangler rutiner for å håndtere disse sakene. Dette understøttes av de sakene som meldes inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet: Seksuell trakassering i arbeidslivet blir ofte ikke tatt tak i eller fulgt godt nok opp av ledelsen. Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner. 

Må inn HMS-arbeidet

Vi trenger arbeidsplasser som gjør det de kan for hindre seksuell trakassering. Og vi trenger ansatte som føler seg trygge på at de får støtte og blir tatt alvorlig når de sier ifra. Å være trygg på jobb, betyr også å være trygg mot seksuell trakassering.

Arbeid mot seksuell trakassering må inn i det systematiske HMS-arbeidet. For å få til dette, må temaet også løftes politisk. Vi inviterer derfor arbeidsgiverne og arbeidsminister Anniken Hauglie og de andre arbeidstakerorganisasjonene til en felles innsats. Trepartssamarbeidet og bevisstgjøring må være sentrale virkemidler. Vi står klare til å gjøre vår del av arbeidet!

Fafo-rapporten Seksuell trakassering i arbeidslivet. Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg