Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Full stans for privatisering

Mette Nord bredde
Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

Etter flere år med kraftig vekst i bruken av konkurranse­utsetting og OPS i norske kommuner, stopper utviklingen opp.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Det viser årets rapport om kommunenes organisering fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR, skriver ANB.

Bruken av konkurranseutsetting av tjenester og offentlig-privat samarbeid (OPS) har vokst kraftig de siste årene. Men de siste fire årene har bruken av konkurranseutsetting flatet ut mens bruken av OPS har gått noe ned, viser rapporten.

Tror på en langvarig trend

Fagforbundets leder, Mette Nord, tror det vi ser i rapporten, er starten på en langvarig trend.

– En ting er at konkurranseutsetting har gått på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår, men politikernes handlingsrom blir innsnevret jo mer som er konkurranseeksponert, sier Nord til ANB.

Det ligger i kortene at lønns- og arbeidsvilkår blir svekket når tjenester er på anbud, fordi en privat leverandør må vinne på pris. Når 80 prosent av kostnadene som kan kuttes, ligger i personalkostnader, er det det man har å ta av, påpeker Fagforbundets leder.

Bestillingsverk fra NHO Service

I artikkelen fra ANB hevder informasjonssjefen i NHO Service at en fersk rapport viser at private sykehjem scorer høyest på kvalitet - men det er en rapport som er bestilt av NHO Service sjøl. Tallene til nå fra Oslo kommune gir ikke hold til påstanden om at de kommersielle aktørene scorer høyere enn de kommunale på kvalitet. Vi må i hvert fall avvente nye tall fra Oslo kommune for å se om dette bildet har endret seg. 

Les hele saken om nedgangen i bruk av OPS og konkurranseutsetting i norske kommuner i Helgelendingen