Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Forsiktig optimist til pensjons-forhandlinger

Mette Nord
Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet er avventende, men positive til videre forhandlinger om en ny offentlig tjenestepensjonsordning.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Rett før helgen fikk arbeidstakerorganisasjonene invitasjon til videre forhandlinger om en ny offentlig tjenestepensjonsordning. Brevet er et svar på et felles brev som gikk til Arbeids- og sosialdepartementet for et par måneder siden. I brevet etterlyste arbeidstakerne informasjon om videre framdrift og understreket samtidig viktigheten av at medlemmene får anledning til å si sin mening om dette i en uravstemning eller liknende.

 – Statsråd Hauglie svarer at hun vil legge til rette for at organisasjonene får forankre en ny ordning i egne organisasjoner. For oss i Fagforbundet er den eneste måten å gjøre dette på, gjennom reelle forhandlinger som leder fram til en tariffavtalt ordning som medlemmene kan stemme over. Vi er ikke sikre på om det er dette Hauglie mener med sin formulering, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Viktige prinsipper

Det er bred enighet om at det er behov for å gjøre noe med offentlig tjenestepensjon. Dagens ordning er bra for eldre, men vil ikke være bra for kommende generasjoner på grunn av levealdersjusteringen som ble vedtatt i pensjonsreformen.

– Det er viktige prinsipper det handler om. Blant Fagforbundets medlemmer er det en overvekt av kvinner, nesten åtte av ti ansatte er kvinner og mange av dem jobber deltid. Det er viktig at også disse arbeidstakerne får en pensjon de kan leve av. Derfor må pensjonsordningen være livsvarig. Mange av medlemmene har fysisk tøffe jobber. Det er viktig at en ny pensjonsordning for disse gruppene gjør det mulig for dem å gå av med en anstendig pensjon. Dessuten er det viktig at folk har en mest mulig forutsigbar pensjon, sier Mette Nord.

Står fast på tariffkrav

Mye av dette var helt eller delvis på plass i en rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet som kom i desember 2015 og som det ble forhandlet om vinteren og våren 2016. Både departement og partene i offentlig sektor så positivt på elementene i rapporten. Våren 2016 brøt disse forhandlingene sammen, nettopp på spørsmålet om avtalefesting av en ny ordning. En samlet arbeidstakerside i offentlig sektor står fast på dette kravet. Dermed kan det se ut til at det ikke blir endringer av tjenestepensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor denne tariffperioden og at en ny løsning tidligst kan fastsettes i hovedoppgjøret våren 2018.