Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Fast arbeid er viktigst for LO sine medlemmer

Illustrasjon lo-kongressen
Tillitsvalgte stemmer på LO-kongressen. (Foto: Fagforbundet)

LO har spurt medlemmene om hvilke politiske saker som er viktigst for dem. Svaret er faste stillinger, bekjemping av arbeidsløsheten og full lønn under sykdom.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Cirka 100 000 medlemmer har deltatt i undersøkelsen. Av disse er i underkant av 35 000 Fagforbundets medlemmer.

– Våre medlemmer er tydelig opptatt av faste trygge jobber, mer fellesskap og mindre skattekutt og at ressursene skal brukes på å få folk i arbeid, sa LOs 1. nestleder, Tor-Arne Solbakken til LOs representantskap.

Dette er fjerde gang LO arrangerer en medlemsdebatt hvor alle medlemmene blir spurt i forkant av LO-kongressen og stortingsvalget. LO-kongressen skal avholdes i mai og valget om sju måneder.

Dagens politikk fungerer ikke

Solbakken var klar på at skattekutt til de rike og en såkalt oppmyking av arbeidsmiljøloven gjennom lettere adgang til å ansette midlertidig, ikke har bidratt til den jobbveksten landet trenger.

– Det har ikke blitt flere jobber av regjeringens politikk, men mange jobber er blitt midlertidige. Foran stortingsvalget til høsten vil LO be om svar på hva de politiske partiene mener om LO-medlemmenes viktigste politiske saker, informerte Solbakken representantskapet.

LO-medlemmenes ti viktigste saker

100 000 medlemmer har deltatt i det som uten tvil er landets største demokratiske debatt. Det er tre ganger så mange som deltok i den forrige medlemsdebatten. De ti viktigste sakene som kom frem er:

  • Ja til faste stillinger
  • Bekjempe arbeidsløsheten
  • Full lønn under sykdom
  • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
  • Fri tannbehandling for flere 
  • Økt bemanning innen helse og omsorg
  • Likelønn mellom kvinner og menn
  • Forsvare AFP-ordningen
  • Kjempe mot sosial dumping
  • Rett til heltidsstillinger