Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Renovasjonsselskapet Ragn-Sells har brutt loven

Renovasjon
Renovatør i Asker. (Foto: Ola Tømmerås, Fagbladet)

Arbeidstilsynet mener Ragn-Sells har benyttet ulovlig overtid og har brutt arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet hjelper deg Jo flere vi er, desto større gjennomslag får vi for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.
Les mer om våre medlemsfordeler!

24. mai 2011 sendte renovasjonsselskapet Ragn-Sells ut en pressemelding hvor de skrev at Arbeidstilsynet i sin rapport påpeker «et fåtall mindre forhold». Men sannheten er at Arbeidstislynets tilsynsrapport slår fast at selskapet er ansvarlig for flere brudd på loven.

Brudd på arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften

I tilsynsrapporten står det blant annet at:

• Arbeidstilsynet har funnet flere forhold som de vurderer som brudd på Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

• Arbeidstilsynet mener at Ragn-Sells har benyttet ulovlig overtid og har brutt arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser. Blant annet kommer det fram at arbeidstakerne har arbeidet mellom 11 og 14 timer daglig.

• I tillegg blir det avdekket at det «ikke var inngått skriftlig avtale med en underleverandør om innleie av fem arbeidstakere. Disse kunne ikke fremvise arbeidskontrakter og var heller ikke registrert i AA-registeret».

Les mer på Dagbladet.no