Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Renovasjonsselskapet Ragn-Sells har brutt loven

Renovasjon
Renovatør i Asker. (Foto: Ola Tømmerås, Fagbladet)

Arbeidstilsynet mener Ragn-Sells har benyttet ulovlig overtid og har brutt arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

24. mai 2011 sendte renovasjonsselskapet Ragn-Sells ut en pressemelding hvor de skrev at Arbeidstilsynet i sin rapport påpeker «et fåtall mindre forhold». Men sannheten er at Arbeidstislynets tilsynsrapport slår fast at selskapet er ansvarlig for flere brudd på loven.

Brudd på arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften

I tilsynsrapporten står det blant annet at:

• Arbeidstilsynet har funnet flere forhold som de vurderer som brudd på Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

• Arbeidstilsynet mener at Ragn-Sells har benyttet ulovlig overtid og har brutt arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser. Blant annet kommer det fram at arbeidstakerne har arbeidet mellom 11 og 14 timer daglig.

• I tillegg blir det avdekket at det «ikke var inngått skriftlig avtale med en underleverandør om innleie av fem arbeidstakere. Disse kunne ikke fremvise arbeidskontrakter og var heller ikke registrert i AA-registeret».

Les mer på Dagbladet.no