Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Fagforbundet godt representert på Stortinget

Stortinget_402
Stortinget

Det ble ikke regjeringsskifte, men hele 16 medlemmer av Fagforbundet har kommet inn på Stortinget.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundets leder Mette Nord, er skuffet over valgresultatet, men glad for at så mange medlemmer av Fagforbundet har kommet inn på Stortinget.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke medlemmer og tillitsvalgte for deres enorme innsats gjennom valgkampen, sier Nord.

Høyresiden er uansett svekket, og Høyre og Frp er avhengig av støtte både fra KrF og Venstre for å få flertall i regjering.

– Det er et lyspunkt. Jeg håper Arbeiderpartiet kan få med seg KrF i viktige saker i arbeidslivet, som kampen mot sosial dumping og privatisering av velferdstjenester, sier Nord.

Krf vil ikke være støtteparti for Frp

Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet dagen etter valget. Hun er redd ulikhetene vil øke dramatisk de neste årene.
Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet dagen etter valget. Hun er redd ulikhetene vil øke dramatisk de neste årene. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

I partilederutspørringen i natt var Krf-leder Knut Arild Hareide helt tydelig på at KrF ikke vil være et støtteparti for en regjering som Frp sitter i.

Mette Nord frykter at ulikhetene vil øke dramatisk de neste årene, og håper derfor at KrFs rolle kan føre til at regjeringen ikke får gjennom like store skattekutt som den ønsker.

– Det er varsla skattekutt i ganske stor størrelsesorden, og det er ikke mange år til vi står midt oppe i eldrebølgen, og da er det alvor. Det er urealistisk med store kutt. Vi kommer også til å ha utfordringer på klima- og miljøsiden.

Venstresiden samlet sett fram

Fagforbundets leder er lettet over venstresiden samlet sett gikk fram, selvom det ikke holdt til regjeringsskifte.

– Vi er fornøyd med at de rødgrønne partiene samlet sett har gjort et godt valg. Det viser at det er økende motstand mot privatisering og profitt på velferd, som også har vært viktige saker for Fagforbundet i denne valgkampen.

– I tiden fremover er det behov for en sterk velferdsstat som kan håndtere eldrebølgen, klimautfordringene og den økende ulikheten mellom folk. De partiene som evner å ha tydelige svar på disse utfordringene tror jeg også vil gjøre gode valg i tiden fremover, sier Nord.

Les intervju med Mette Nord i Fagbladet: – Ingen tvil om at vi er skuffet over resultatet

14 fra Ap - 2 fra SV

Med unntak av SVs Karin Andersen fra Hedmark og Mona Fagerås fra Nordland representerer Fagforbundets medlemmer på Stortinget Arbeiderpartiet.

Fagforbundets representanter på Stortinget

Jan Bøhler, Oslo: Bøhler er medlem i Fagforbundet ForSe - forvaltning og service og Oslo Arbeiderpartis tredjekandidar har vært innvalgt på Stortinget siden 2005

Tuva Moflag, Akershus: Akershus Arbeiderpartis femtekandidat Tuva Moflag, medlem i Fagforbundet Ski er valgt inn på Akershusbenken.

Anette Trettebergstuen, Hedmark: Trettebergstuen er medlem i Fagforbundet Hamar, og er Arbeiderpartiets førstekandidat i Hedmark, og er i likhet med Bøhler en veteran på tinget, også innvalgt siden 2005.

Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark: Ungdomskandidaten Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset er andrekandidat og medlem av Fagforbundet Nord-Østerdal. Til tross for sin unge alder har han vært varaordfører på Tynset siden 2015.

Tore Hagebakken, Oppland: Hagebakken kom inn som andrekandidat fra Oppland, og er medlem i fagforbundet Gjøvik. Han ble innvalgt på Stortinget ved valget i 2005 og gjenvalgt i 2009 og i 2013.

Kari Henriksen, Vest-Agder: Førstekandidat Kari Henriksen har sittet på Stortinget siden 2009, og er medlem i Fagforbundet Sørlandet.

Hege Haukeland Liadal, Rogaland: Tredjekandidat Hege Haukeland Liadal ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2013, og er medlem i Fagforbundet Haugesund – Utsira.

Trond Giske, Sør-Trøndelag: Giske er kjent for de fleste, han er nestleder i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og medlem i Fagforbundet Trondheim.

Kirsti Leirtrø, Sør-Trøndelag: Leirtrø er ny på tinget for Sør-Trøndelag, men har vært medlem av Ap siden 1993 og er medlem i Fagforbundet Sør Trøndelag fylkeskommune.

Fredric Holen Bjørdal, Møre og Romsdal: Bjørdal har vært stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal siden 2013, og er medlem i Fagforbundet Volda. Han er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Magne Rommetveit, Hordaland: Rommetveit har vært stortingsrepresentant siden 2009. Han har vært både ordfører og kommunalråd, og er medlem i Fagforbundet Stord og Fitjar.

Ruth Grung, Hordaland: Grung har vært fast på tinget siden 2013. Grung har en lang karriere i Bergen Ap og har vært medlem i bystyret fra 2003, og i perioder vært byråd. Hun er medlem i Fagforbundet Bergen.

Eirik Sivertsen, Nordland: Ap sin førstekandidat Eirik Sivertsen ble valgt inn på Stortinget første gang i 2007. Sivertsen var leder av Bodø Arbeiderparti fra august 2006 til 2009. Han er medlwem av Fagforbundet Bodø.

Cecilie Myrseth, Troms: Myrseth har siden 2015 vært fylkesrådsleder for Troms fylkeskommune for Arbeiderpartiet. Myrseth er også leder av Troms Arbeiderparti og førstekandidat ved valget i år. Hun er medlem av Fagforbundet Troms.

Karin Andersen, Hedmark: SVs førstekandidat i Hedmark, Karin Andersen kapret utjevningsmandatet og kom inn på tinget etter en spennende valgkamp. Hun har sittet på Stortinget helt siden 1997 og er medlem i Fagforbundet Kongsvinger.

Mona Fagerås, Nordland: Fagerås er ny på tinget og SVs førstekandidat i Nordland. Siden valget i 2015 har hun vært fylkesråd for næring og regional utvikling. Hun er medlem i Fagforbundet Nordland fylkeskommune.

I tillegg har en rekke andre forbund kandidater på Stortinget. Se en liste på frifagbevegelse.no

Les også «Disse sakene splitter fagbevegelsen og den blå-blå regjeringen»