Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

De mest populære artiklene i 2016

mariannex4.jpg

Hva var medlemmer og tillitsvalgte mest opptatt av i 2016? Gå ikke glipp av de mest leste artiklene og temaene.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

1: Lønnsoppgjøret

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsforhold. Tariff og alt som har med forhandlingene å gjøre ligger på topp fra oppgjøret starter i mai og ut hele året.

Hva skjer i lønnsoppgjørene

2: Stipend

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs. Det er en av våre beste medlemsfordeler, og en stayer på topplista over mest lest.

Stipend til videreutdanning

3: Elektronisk uravstemning

Hovedtariffoppgjøret 2016 har vært en elektronisk milepæl for Fagforbundet. For første gang har alle medlemmene fått muligheten til å stemme på resultatet i lønnsoppgjøret via SMS og nett. Det har vært en knallsuksess.

Du avgjør lønnsoppgjøret

4: Bli medlem

Mange lurer på hvor mye de må betale for å bli medlem og hvordan det regnes ut. Kort fortalt er kontingenten slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du. Det er også fastsatt en øvre grense for kontingentens størrelse.

Hvor mye koster det å bli medlem

5: Uføre får etterbetalt pensjon

Etter press fra blant annet Fagforbundet måtte regjeringen endre urettferdige pensjonsregler for dem som gradvis blir mer og mer uføre. Nå får de etterbetalt.

1500 uføre får etterbetalt pensjon

6: AFP og AFP - pensjon

Pensjon er innviklet. AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. I tillegg er det ulike regler for å kunne jobbe ved siden av AFP, ikke bare mellom offentlig og privat sektor, men også for de ulike avtaleområdene.

AFP og AFP er ikke det samme

7: Helsefagarbeidere blir oversett

Helseminister Bent Høie varslet at han vil lovfeste at alle kommuner om få år skal ha lege, jordmor, helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut, tannlege og psykolog, men unnlot å snakke om de 125 000 helsefagarbeidere som gjør en viktig jobb i kommunehelsetjenesten.

Helseministeren «glemmer» helsefagarbeiderne

8: En seier for barne- og ungdomsarbeideren

Regjeringa ville endre barnehageloven på flere punkter, men ble nedstemt av Stortinget, som først og fremst vil ha flere og mer kompetente ansatte. Fagforbundet er fornøyd med at Stortinget ber regjeringen om fortgang i å lovfeste en bemanningsnorm for barnehagene.

En seier for deg som jobber i barnehagen

9: Å være sjukemeldt

Fagforbundet Ungdom har hver uke en hjertesak skrevet av ungdomstillitsvalgte på sine nettsider ung.fagforbundet.no. Framfor å snakke om den som er sjuk, kan du heller sende ei melding og ønske god betring, skriver Andreas Jacobsen i en av dem.

Å være sjukemeldt

10: Større stilling!

Mange deltidsansatte har i løpet av året fått hjelp av Fagforbundet til større stilling eller fast stilling. Arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a  gir deltidsansatte rett til stilling tilsvarende hva de faktisk har arbeidet de siste 12 måneder.

Har du krav på større stilling!