Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Moduler

Forsida Aktuelt arkiv

Se eldre nyheter

Til kraftig angrep på regjeringas sykehuspolitikk

Mette hilser Mette Nord gikk til kraftig angrep på regjeringas sykehuspolitikk når Jan Tore Sanner besøkte LO Stat sin årlige kartellkonferanse på Gol.

Konkurranseutsetting tema på kartellkonferansen

kartellkonferansen For tre år siden ble renholderne i Forsvaret satt ut på anbud. Fafo har snakket med renholdere som ble rammet. Forskningsstiftelsen presenterte også funn fra en undersøkelse blant LO Stats medlemmer om konkurranseutsetting på Kartellkonferansen på Gol i dag.

De nye koloni­maktene er store selskaper

Den største trusselen mot samfunnet er ikke vanlige forbrytere. Det er de multinasjonale selskapene, skriver Mette Nord og Anne-Grethe Krogh i en kronikk i Klassekampen 13. september.

Varmeprisen til raus dame fra Hole

Rikke Marie Dybdal gir av seg selv. Hun gir mye av seg selv. Rikke Marie mottar Varmeprisen for sin medmenneskelighet og omtanke for sine arbeidskolleger.

Fagforbundets yrkes­faglige lands­konferanser pågår!

yrkesgrupper De 424 delegatene er med på å utforme Fagforbundets politikk for fag og kompetanse de neste fire åra. Se hva som skjer!

Politisk streik mot bemannings­bransjen

politiskstreikappell2png I dag går flere fagforeninger i byggebransjen til politisk streik. De krever forbud mot innleie på byggeplasser i Oslofjord-området.

Yrkesfag en viktig del av helheten

Mette Nord Leder av Fagforbundet, Mette Nord, hilste de 424 delegatene fra yrkesseksjonene som er samla til landskonferanser. - Dere er viktige, yrkespolitikken er viktig og yrkesfag er en nødvendig del av den helheten som Fagforbundet representerer.

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Fire ledere for yrkesseksjonene står foran fire nye år med innsats for Fagforbundets ulike yrkesgrupper. Landskonferansene for yrkesseksjonene er i gang!

Folk før profitt

img_5917.jpg Slagordet for den 30. verdenskongressen til PSI (Public Services International) er People over profit, eller Folk før profitt på godt norsk.

Mobbing i barnehagen på dagsorden

Mobbing –Når det gjelder mobbing av barn, er det de voksne som er ansvarlige. Det burde ikke være en diskusjon en gang, sier Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder.