Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

– ILO 94 må følges

ILO
LOs 1. sekretær Trine Lise Sundnes er også styremedlem i ILO. Hun er opptatt av at ILOs kjernekonvensjoner overholdes. (Foto: Anders Hamre Sveen)

LOs 1. sekretær Trine Lise Sundnes slo fast at det er viktig at Norge overholder ILO 94 under en konferanse på Håndverkeren i Oslo. ILO 94 er viktig for å å sikre lønns- og arbeidsvilkår i bedrifter som får offentlige kontrakter.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet har sammen med EL & IT Forbundet og Nei til EU tatt initiativ til et eget prosjekt med navnet "Alternativer til dagens EØS-avtale", som har som mål å gå igjennom alternativene til dagens EØS-avtale.

I den forbindelse ble det mandag 17. januar 2011 arrangert et seminar om ILO-retten sett opp imot EU-retten, og regjeringas forslag til endringer av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dette var det første i en rekke seminarene som skal være en del av dette prosjektet.

ESA
Overvåkingsorganet ESA har åpna sak i forhold til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. ESA mener at dagens forskrift står i strid med Artikkel 36 i EØS-avtalen. Regjeringa har kommet med forslag til endringer av denne forskriften.

En global standard
Styremedlem i ILO og LOs 1. sekretær, Trine Lise Sundnes, understreket under seminaret på Håndverkeren at ILOs kjernekonvensjoner må gå foran EU-retten.
– I ILO får vi i stadig beskjed fra våre afrikanske fagforeningskamerater at vi må passe på at vi ikke svekker ILO 94. Dette er en global standard som det er viktig at alle overholder, sa Sundnes.

ILO er FNs arbeidsorganisasjon, sammensatt etter prinsippet for trepartssamarbeid med representanter for regjeringer, fagbevegelse og arbeidsgivere. ILO 94 slår fast at «lønninger (herunder også andre godtgjøringer), arbeidstid og andre arbeidsvilkår», ikke skal være dårligere enn det som er slått fast i landsomfattende kollektivavtaler som gjelder i området ved arbeid og tjenester for det offentlige.

I regjeringas forslag til endringer av forskriften er forskriftens omfang redusert til kun å omfatte bransjer som anses som "spesielt utsatt" for sosial dumping. Store deler av fagbevegelsen frykter at brudd på ILO 94 og økt sosial dumping vil bli resultatet dersom reguleringene i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter svekkes.

Innledninger
Nei til EU har lagt ut flere innledninger fra seminaret på Håndverkeren:
* 'ILO 94 - Regjeringens  forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår' - Geir Høin, advokat i Fagforbundet
* 'Hva er ILO 94 og hva utfordrer ivaretakelsen av arbeidstakernes rettigheter i Norge og resten av Europa i dag?' - Trine Lise Sundnes, 1. sekretær i LO
* 'Forslag til endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter' - Eli Mette Jarbo, avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet
* 'Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter' - ESA-president Per Sanderud
* 'ILO 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser' - NHO-advokat Kurt Weltzien

"Alternativer til dagens EØS-avtale" på Facebook

Fri flyt mot faglige rettigheter (Fri Fagbevegelse)

Nekter å svekke ILO-konvensjonen (Fri Fagbevegelse)

LO i strupen på ESA (ABCNyheter)

Vi må forholde oss til ILO-konvensjonen av 1994 (Radio Riks)

Finnes det noe alternativ til EØS? (Radio Riks)

Må ILO-konvensjonen av 1994 vike for EØS og EU? (Radio Riks)

ILO 94 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Radio Riks)