Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Streik i kommunene (pressemelding fra LO kommune)

- Vi konstaterer at meklingsmannen ikke har funnet grunnlag for å fremme noen skisse til løsning i LO kommune. Partene står for langt fra hverandre, sier Jan Davidsen, leder i forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Dermed er LO kommune i konflikt og streiken iverksettes fra arbeidstidas begynnelse i morgen tidlig, fredag 28. mai.

- Arbeidsgiverne har ikke skjønt alvoret i forhold til forventningene som er skapt. Tariffoppgjøret 2010 skulle være det store kvinne- og likelønnsoppgjøret. Det året da kvinnene skulle løftes og få sin rettmessige andel av lønnsmassen, får de ansatte i den mest kvinnedominerte sektoren det dårligste tilbudet i de siste ti årene, sier Davidsen.

Davidsen sier at det har kommet svært lite i løpet av meklingen i forhold til KS sitt siste tilbud som ga brudd i forhandlingene og som var for dårlig til at LO Kommune kunne akseptere det.

- Vi krever ikke mer, men det samme som de andre arbeidstakergruppene, sier Davidsen. Men på grunn av sammensetningen av yrkesgruppene og den store andelen kvinner og lavtlønte i kommunesektoren, må vi ha høyere økonomisk ramme for å oppnå samme lønnsnivå. 

- Medlemmene aksepterer ikke den urettferdige lønnsveksten som har vært i kommunene. Siden 2005 har ledersjiktet hatt en langt høyere lønnsutvikling enn de brede kvinnegruppene. Nå krever vi likebehandling, sier Davidsen.

Samlet har LO Kommune tatt ut ca 10 000 medlemmer i en første streikefase. LO Kommunes forhandlingssammenslutning forhandler på vegne av vel 200 000 arbeidstakere og består av Fellesorganisasjonen, Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund, EL&IT, Fellesforbundet og Fagforbundet.

Les mer om streiken på www.fagforbundet.no eller de andre forbundenes nettsider.

 

Kontaktpersoner:

Tone Zander, 90855063

Geirmund Jor, 41648263

Ann Mari Wold, 90600727