Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Et uanstendig byråd

Varslet konkurranse­utsetting av kommunale renholdere «fordi det er penger å spare på renholdernes pensjoner», skriver Fagforbundets leder og hoved­tillitsvalgt i Tromsø, Bjørn Willumsen og Fred Magne Johansen, i dette leser­innlegget i Nordlys.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
Bjørn Willumsen, leder Fagforbundet Tromsø
Byrådet varslet i oktober konkurranseutsetting av kommunale renholdere «fordi det er penger å spare på renholdernes pensjoner». Finansbyråd Figenschau og politisk rådgiver Reinholdtsen var helt klare her. Denne utilslørte sosiale dumpingen vakte oppsikt. På lederplass ba Nordlys byrådet om å finne andre måter å spare penger på. Nordlys-redaktøren oppfordret den politiske ledelsen fra Høyre, Frp og Venstre til å «opptre anstendig» overfor de kommunale renholderne.

Byrådet har ikke tatt redaktørens advarsel ad notam. Etter et råkjør av en prosess skal byrådet torsdag 12. februar kl. 12 vedta konkurranseutsetting av hele fastlandssiden. Det handler om 25 prosent av det totale arealet i kommunen, og det handler om 58 renholdere, nesten en tredjedel av de ansatte i Fagrent. Og dette er bare starten. Hele Fagrent vil bli konkurranseutsatt så snart byrådet har bygget opp tilstrekkelig intern «bestillerkompetanse», og så snart det private renholdsmarkedet er i stand til å «absorbere» de kommunale arealene på til sammen 225.000 m2. Det framkommer av høringsbrevet fra finansbyråden 15.desember 2014.

Men de ansatte skal bare ta det med ro, i følge høringsbrevet. De 58 ansatte skal få bli i Fagrent: «Delvis k-utsetting vil etter styringsgruppas vurdering inneholde relativt begrensete konsekvenser for de ansatte som fortsatt vil ha et arbeidsforhold i Tromsø kommune. Skulle det oppstå overtallighet for et mindre antall ansatte finnes i TK egne rutiner for å handtere disse.»

 

Fred Magne Johansen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tromsø
I saksframlegget til arbeidsmiljøutvalget (AMU) i januar kjøres samme linje: «Alle ansatte i Fagrent vil fortsatt ha sitt tilsettingsforhold i TK. Ved at Fagrent skal renholde et mindre areal etter k-utsetting, kan (vår utheving) Fagrent komme i en situasjon der ansatte kan bli overtallige.» Dette var alt som sto om ansattes forhold i framlegget til AMU. Å servere slikt etter at en fjerdedel av arealet er borte - når det øvrige renholdet i kommunen skal ut på anbud så snart «bestillerkompetansen» og «markedsabsorbsjonen» er på plass - er ytterst respektløst overfor samtlige ansatte i Fagrent. Det må tillegges at det ikke er utarbeidet noen form for infoplan overfor de ansatte, og det er heller ikke utarbeidet ei risikoanalyse av prosessen, slik HMS-reglementet krever.

Et flertall i AMU vedtok derfor i januar «å sette på vent» anbudsprosessen fram til 1. mai, mens ansattes forhold blir bedre utredet og ivaretatt. Byrådet akter å ignorere denne beslutningen i AMU. Byrådet ser det ikke som «hensiktsmessig» å utsette saken. Men ingen skal beskylde dem for ikke å ha omtanke for sine renholdere: «Byrådet frykter at en utsettelse vil kunne forsterke usikkerheten for de ansatte og forsinke omstillingsarbeidet.» Omtanken for renholderne stopper ikke der. Fra saksframlegget til byrådet: «Det har vært operert med korte tidsfrister. Slike prosesser bør ikke dra ut i tid av hensyn til de berørte ansatte.»

Denne saken representerer et tidsskille i Tromsø kommune. Byrådet akter kynisk, og med åpne øyne, å slakte ei tradisjonsrik og stolt yrkesgruppe. Byrådet avvikler ei profesjonell og seriøs renholdsbedrift.

Formål: Sosial dumping av det kommunale renholdet.

Renholdere er blitt ei utsatt yrkesgruppe her i landet, innafor en bransje med stadig mer frynsete rykte. Dagbladet avslørte sist lørdag at det renholdsfirmaet som vasker statsminister Erna Solbergs kontor driver ulovlig. Firmaet betaler ikke sine ansatte lovpålagt overtid og arbeidstidsbestemmelsene brytes. Dette er gammelt nytt i den private renholdsbransjen i Tromsø. Her er regelen at overtid ikke utbetales, og at renholderne ikke får betaling for tida de bruker for kjøring mellom jobber. En av årsakene til at det er blitt slik, er at renhold er blitt et yrke for våre nye landsmenn. Kyniske eiere og politikere utnytter denne situasjonen – og det er ei skam.

Pensjon er viktig. De kommunale renholderne har en ytelsespensjon som garanterer 66 prosent av sluttlønna i pensjon så lenge de lever. De har en særaldersgrense på 65 år. 62 år dersom alder + tjenestetid = 85 år. I den private renholdsbransjen er det ingen særaldersgrense, og det opereres med den laveste form for innskuddspensjon: En 2 prosent-ordning som gir en minimal pensjon i ti år fra fylte 67 år. Men denne saken handler om mer enn pensjon. Kombinert med bortfall av særaldersgrense, dødsfallsforsikring, dårligere yrkesskadebestemmelser, samt det faktum at kommunale renholdere over 55 år taper ca en million kr i AFP ved skifte av tariff, så skal de kommunale renholderne nå utsettes for åpenlys sosial dumping.

Dessverre, herr Nordlys-redaktør. Byrådet tok ikke din oppfordring om å opptre anstendig overfor de kommunale renholderne. (De som er interessert i å se på nært hold hvordan uanstendig politikk arter seg i praksis, kan stille i det åpne byrådsmøtet i rådhusets første etasje førstkommende torsdag kl. 12.)

Det er god grunn til å hevde at byrådet ikke lenger har demokratisk legitimitet for denne ekstreme høyrepolitikken. Dersom byrådet har et minstemål av anstendighet, så utsetter de denne saken til høsten, slik at folket i valg kan ta stilling til dette forsøket på sosial degradering av de kommunale renholderne i Tromsø.