Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Fagforbundet og Unio vil ha åpenhet

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Unio støtter Fagforbundets krav om åpenhet rundt TISA-forhandlingene. Med en privatiseringsivrig regjering og signaler om økt hemmelighold, er fagbevegelsen nå enda mer bekymret for omstridt handelsavtale, skriver Klassekampen i dag.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Leder i Unio, Anders Folkestad, støtter Fagforbundets krav om mer åpenhet om en ny frihandelsavtale for tjenestesektoren – TISA (Trade in Services Agreement).

andersfolkestad
– Det var med undring og noe uro vi så svaret fra regjeringen. Det kan tyde på at det er et linjeskifte og en innstramming på gang, sier Anders Folkestad til Klassekampen.
 
Både Folkestad og Fagforbundets leder, Mette Nord, reagerer på Utenriksdepartementets svar til fagbevegelsens bekymringer om hemmelighold og demokratisk underskudd i forhandlingene.
 
– Vi krever åpenhet om hovedposisjoner, og om mål og strategi. Vi er selv en forhandlingsorganisasjon og forstår at man ikke kan spille ut alle detaljer, men det er en tendens til at man velger å være mer lukket enn nødvendig. Handelsavtaler generelt er det veldig lite offentlig debatt om, og her har styringsmaktene et ansvar, sier Folkestad.
 

I forrige uke avviste regjeringen å informere om sine posisjoner underveis i forhandlingene før avtalen er ferdigforhandlet og skal godkjennes i Stortinget – og avfeide bekymringene om at privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester vil følge i kjølvannet av liberaliseringene.

Take it ot leave it

– Det er svært lite du kan endre på når avtalen er ferdigforhandlet, da er det «take it or leave it». For det andre er dette en gruppe av de sterkeste og rikeste landene som nå jobber fram en avtale som vil påvirke andre land, i det ligger det også et ekstremt demokratisk underskudd, sier Mette Nord.

Det var varslertjenesten Wikileaks som offentliggjorde det hemmelige tekstutkastet fra forhandlingene om TISA-avtalen i juni. Den gigantiske handelsavtalen vil sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi, transport og andre tjenester i fare.

Svekker demokratiet

Fagforbundets leder mener avtalen vil svekke demokratiet og ba i forrige uke om et møte med Utenriksdepartementet

Det internasjonale fagforbundet Public Services International (PSI) advarer sterkt mot avtalen i den banebrytende rapporten TISA eller offentlige tjenester.

PSIs sendte 19. juni ut en pressemelding: Pressemelding fra Public Services International, 19. juni 2014

Les jusprofessor Jane Kelsey ved Universitetet i Auckland, New Zealand, sin analyse av de lekkede avtaleutkastene

Les Fagforbundets artikkel om Wikileaks-avsløringen: «Offentlige tjenester truet av hemmelig handelsavtale» 

I Dagsavisen Nye Meninger kan du følge en debatt om TISA-forhandlingene

Handelsavtalen TISA:

Trade in Services Agreement (TISA), er en avtale for liberalisering av tjenestehandel som nå er under forhandling.

Avtalen forhandles utenfor WTO-systemet av en gruppe på 50 velstående land, med USA og EU i spissen, men også små land som Norge og Island er med.

Avtalen blir konstruert slik at den er kompatibel med GATS-avtalen. Dermed kan  landene  som forhandler fram  TISA-avtalen legge press på de landene i WTO som står utenfor. Dette er blant annet de såkalte BRICS-landene (Brasil, Russland, India og Kina). Det vil svekke deres posisjon i framtidige forhandlinger.