Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Krever slutt på hemmelighetskremmeri

tisademo2
Demonstranter protesterer mot TISA-avtalen i Geneve i april. (Foto: PSI, Alex Gerenton)

En handelsavtale som setter offentlige velferdstjenester i fare, preges av ekstremt hemmelighold. Innholdet i avtalen blir ikke offentlig før fem år etter at den har trådd i kraft.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

I en artikkel i Klassekampen i dag går det frem at NHO har jevnlige møter med regjeringen om frihandelsavtalene, deriblant TISA-avtalen.

Fagforbundets leder, Mette Nord, at krever nå at regjeringen får en slutt på hemmelighetskremmeriet.

– Dette vil Fagforbundet følge opp. Vi vil be om et møte med utenriksdepartementet. Vi reagerer på at NHO er i kontakt med regjeringen om dette, samtidig som de andre store partene i arbeidslivet blir holdt utenfor. Kommentaren fra NHO bekrefter at dette er et arbeid som har kommet godt i gang, sier Nord.

Les hele intervjuet med Mette Nord og kommentarene fra NHO i Klassekampen

Det var varslertjenesten Wikileaks som offentliggjorde det hemmelige tekstutkastet fra forhandlingene om en handelsavtale for tjenester, Trades in Services Agreement (TISA) i juni. Den gigantiske handelsavtalen vil sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi, transport og andre tjenester i fare.

Svekker demokratiet

– At avtalen er hemmelig gir et ekstremt demokratisk underskudd. Dette er svært alvorlig. Det at den skal være hemmelig i fem år etter at den har tredd i kraft underbygger dette. Jeg spør meg hvordan våre folkevalgte politikere på Stortinget stiller seg til at så store avgjørelser blir tatt bak både deres og vår rygg uten at vi får noe innsyn, sier Nord.

Avtalen vil åpenbart svekke demokratiet.

– Konsekvensene kan bli at norsk offentlig sektor kommer ut av demokratisk kontroll, og kan binde opp hvordan vi skal prioritere for framtiden. Norske lokalpolitikere vil miste retten til å bestemme over tjenestene i egen kommune, og de vil ikke lenger kunne sette høyere kvalitetskrav til tjenestene de skal tilby innbyggerne, sier Nord.

Vil låse tjenestene i privat eie for all framtid

Avtalen forhandles utenfor WTO-systemet av en gruppe på 50 velstående land, med USA og EU i spissen, men også små land som Norge og Island er med. Gruppen som kaller seg selv «tjenestenes aller beste venner» representerer en anslått andel på ca 70 prosent av verdens handel innen tjenester. Avtalen kommer til å åpne opp et bredt spekter av offentlige tjenester for salg til privat fortjeneste og privat overtakelse på permanent basis.

TISA-avtalen vil låse tjenestene fast til framtidig privatisering, til og med i de tilfellene der private leverandører har mislyktes allerede. Dette betyr at myndighetene aldri vil kunne gi vann, energi, utdanning eller andre tjenester tilbake til folket i offentlig eie.

– Det er underlig at partene i arbeidslivet som har store interesser av dette blir holdt helt utenfor prosessen. Vi vet jo at konkurranseutsetting og privatisering gir dårligere kvalitet på tjenestene, og at vi er i en nedadgående spiral når det gjelder arbeidstakeres rettigheter.

Fagforbundet inviterer til rundebordskonferanse

– I september skal vi ha en rundebordkonferanse hvor vi inviterer til dialog med de rødgrønne partiene, organisajoner og andre som har interesse av det som foregår. Vi må se på hvordan vi skal ta dette videre, sier Nord. 

Begrenser retten til å sette kvalitetskrav

TISA-avtalen vil begrense regjeringenes rett til å fastsette høyere standarder til beste for befolkningen. For eksempel vil dette påvirke miljølovgivning, lisens til å drive helsetiltak og laboratorier, avfallsmottak, energiverk, godkjenning av skoler og universiteter og kringkastingskonsesjoner. Den foreslåtte avtalen vil også begrense adgangen regjeringen har til å regulere nøkkelsektorer som finans, energi, telekommunikasjon og datastrøm over grensene. TISA-avtalen vil begrense regjeringenes evne til å regulere finanstjenesteindustrien - akkurat nå, når verdensøkonomien fortsatt ikke har kommet seg etter en krise skapt av avregulering av finans.

Overlater kontroll til finanskreftene

De store globale finansselskapene som sto bak finanskrisen har vært med på å påvirke teksten i avtalen. I avtaleteksten er det lagt til rette for å stoppe myndighetenes mulighet til å regulere finansmarkedet. Det som har kommet frem bekrefter bekymringene som først ble tatt opp av det internasjonale fagforbundet Public Services International i den banebrytende rapporten TISA eller offentlige tjenester.

PSIs sendte 19. juni ut en pressemelding hvor de advarer mot TISA-avtalen: Pressemelding fra Public Services International, 19. juni 2014

Les jusprofessor Jane Kelsey ved Universitetet i Auckland, New Zealand, sin analyse av de lekkede avtaleutkastene

Les Fagforbundets artikkel om Wikileaks-avsløringen: «Offentlige tjenester truet av hemmelig handelsavtale»  

Handelsavtalen TISA:

Trade in Services Agreement (TISA), er en avtale for liberalisering av tjenestehandel som nå er under forhandling.

Avtalen forhandles utenfor WTO-systemet av en gruppe på 50 velstående land, med USA og EU i spissen, men også små land som Norge og Island er med.

Avtalen blir konstruert slik at den er kompatibel med GATS-avtalen. Dermed kan  landene  som forhandler fram  TISA-avtalen legge press på de landene i WTO som står utenfor. Dette er blant annet de såkalte BRICS-landene (Brasil, Russland, India og Kina). Det vil svekke deres posisjon i framtidige forhandlinger.