Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

1500 uføre får etterbetalt pensjon

jobbpensjon.jpg

Snart kommer etterbetalingen! Endelig kom den, forskriften som sikrer at en god del folk som gikk fra delvis til helt uføre ikke taper på det, sammenliknet med andre grupper.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

I forbindelse med omleggingen av uførepensjon til uføretrygd i 2015 ble det laget en regel som rammet mange av de som var delvis uføre ble rammet hardt. Hvis man var delvis ufør før pensjonsreformen og senere måtte øke uføregraden, brukte man ikke lenger lønnen man hadde hatt som helt frisk som grunnlag for pensjon. I stedet regnet man ut pensjon i prosent av den delvise uførepensjonen og eventuell lønn eller arbeidsavklaringspenger. Hardest gikk det ut over de som var delvis uføre og som gikk på arbeidsavklaringspenger. For dem var grunnlaget for ny pensjon den allerede kraftig reduserte inntekten. Det ga en mye lavere pensjon for dem som ble rammet. 

Skulle bare mangle

– Dette er et gledelig budskap. Arbeids- og sosialdepartementet har lyttet til innspill fra høringen og sett urimeligheten i dette og snudd. Nå kom altså beskjeden om at de som ble rammet vil få penger tilbake. Det er bra, men det skulle også bare mangle, sier spesialrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet. I praksis rammet jo dette de som lojalt fulgte opp arbeidslinja og forsøkte å jobbe videre, til tross for delvis uførhet.

Får etterbetaling

Han forteller at de nye overgangsreglene vil få virkning fra 1.7. 2017, men at de vil få tilbakevirkende kraft til bake til regelendringen kom i 2015. 

 – Dermed et det duket for etterbetaling for de knapt 1500 personene dette gjelder, sier han.

Men, legger han til, det er et skår i gleden. Det vi fikk, var en overgangsregel for de som har vært i en situasjonen der AAP har vært innvilget i påvente av uføretrygd. Da reglene ble lagt om 1.1. 2015.  Det ble ikke slik at de som har en delvis uføretrygd og som senere får innvilget "ordinær" AAP etter 2015 omfattes av de endrede reglene.

Gikk ikke langt nok

– Dette er skuffende og ganske knuslete fra departementet og regjeringen sin side. Når man først innrømmer at reglene er urimelige og straffer de som fortjener det minst, så burde man ta konsekvensen av det og sørge for at nye og mer rettferdige regler gjaldt for alle, sier Steinar Fuglevaag.