Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Moduler

Brosjyrer og materiell

VÅRT NYESTE MATERIELL:

 • Lik rett til livslang læring
 • Særavtaler KA 2017-2018
 • Overenskomst for legesentre 2016-2018
 • Særavtaler KS 2017-2018
 • Fagforbundet for deg som er sykepleier
 • Fagforbundet for deg som er utekontakt/miljøarbeider/feltarbeider blant ungdom
 • Offentlig-privat samarbeid - 2017
 • Mønsteravtale Tannhelsesekretærer, privatpraktiserende tannleger/tannlegevirksomheter 2016-2018
 • Overenskomst Norlandia Care AS 2016-2018
 • Oss 02-2017
 • Overenskomst del B - Oslo Universitetssykehus HF 2016-2018
 • Fagforbundet for aktivitører
 • Fagforbundet – for ansatte i kollektivtrafikken
 • Overenskomst Unicare Omsorg AS 2016-2018
 • For deg som jobber med renovasjon

Brosjyrer og materiell