Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Hvorfor bli medlem?
våre fordeler

Skriv ut
Vi kjemper for lønna di

Vi kjemper for lønna di

Fagforbundet kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi få gjennomslag, er det viktig at vi er mange. Slik sikrer vi rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

Sammen står vi sterkere enn hver for oss! Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for sakene våre. Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg, tar du en riktig og viktig beslutning.

Fagforbundet er Norges største forbund, på vei mot 360 000 medlemmer. Vi er store nok til å være med å påvirke samfunnsutviklingen, og sterke nok til å ivareta medlemmene på en god og forsvarlig måte.

Organisasjonsretten, forhandlingsretten og streikeretten er noen av de mest grunnleggende rettighetene vi har. Skal disse rettighetene være noe verdt, må arbeidstakerne stå sammen og vise samhold.

[-]

Vi forsvarer rettighetene dine

Vi forsvarer rettighetene dine

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. Når du trenger det, kan du få hjelp av dine tillitsvalgte. De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte.

Hvis du vil sjekke ut rettighetene dine i en spesiell sak, kan du spørre de tillitsvalgte. De har også forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger.

I tillegg til dette, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt.

Når du har meldt deg inn, kan du logge inn på Dine sider for å se hvem som er dine nærmeste tillitsvalgte.

[-]

Vi bryr oss om yrket ditt

Vi bryr oss om yrket ditt

Fagforbundet har som mål å gi faglig tilbud til alle yrkesgruppene våre. Du kan også søke stipend for å ta etterutdanning. I tillegg har vi etablert faggrupper og -nettverk som jobber for å bedre rammebetingelsene for yrket ditt

Fagforbundet jobber målrettet for yrket ditt, samtidig drar vi nytte av gjennomslagskraften som følger med å være Norges største fagforbund, med snart 360 000 medlemmer.

Målene for vårt yrkesfaglige arbeid:

 • tilby yrkesfaglige kurs
 • bedre utdanningstilbud og etter- og videreutdanning, og jobbe for å anerkjenne realkompetanse. Jobber for fagkurs og kompetansestiger.
 • bidra til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i yrket
 • se konsekvenser av brutalisering av arbeidsmiljøet
 • bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog

Fagforbundet har organisert det yrkesfaglige arbeidet sånn at beslektede yrker samles i fire yrkesfaglige seksjoner:

 

Finn ditt yrke

[-]

Du får lønnsomme fordeler

Du får lønnsomme fordeler

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer har LO forhandlet gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler er tilbud som du kan benytte hvis du vil. Du kan få tilbud på bank og forsikringstjenester, rabatter på blant annet hotell og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

[-]

Stipend til videreutdanning

Stipend til videreutdanning

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs. Det gis ikke støtte til utgifter som du får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller Nav.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskoler
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (Gjelder medlemmer med lese- og skrivevansker)

Stipend til utdanning - et godt tilbud til deg som er medlem i Fagforbundet

Åpne søknadsskjema til stipend her

 

[-]

Juridisk bistand

Juridisk bistand

Som medlem i Fagforbundet får du juridisk hjelp til konflikthåndtering og saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt. Dette kan være saker og spørsmål om for eksempel:

 • oppsigelsesvern
 • lovlighet av midlertidige ansettelser
 • fortrinnsrett til ny tilsetting
 • arbeidstid
 • overtidsgodtgjørelse
 • lønn
 • yrkesskade

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I tillegg til dette, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt. De tillitsvalgte kan da videresende saken og be om bistand fra Fagforbundets regionale kompetansesentre og forbundsadvokatene i Fagforbundet sentralt.

Som medlem i Fagforbundet er du sikret de beste betingelsene og den beste juridiske hjelpen i ditt arbeidsforhold.

[-]

Fagbladet til alle medlemmer

Fagbladet til alle medlemmer

Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet i posten 10 ganger i året.  Dessuten utgir Fagbladet yrkesfaglige temahefter. Både i det trykte bladet og på fagbladet.no kan du lese nyheter, debatt, kommentarer, reportasjer om samfunnspolitikk og yrkesfaglige artikler. Alt er spesielt tilpasset deg som medlem i Fagforbundet.

Du kan også abonnere på Fagbladets nyhetsbrev.

[-]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte og medlemmer en gang i uka. Denne tjenesten er åpen for alle som er interesserte i faglige nyheter.
Meld deg Fagforbundets nyhetsbrev her

[-]