Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

St. Olavs Hospital vurderer å selge pasienthotellet (Adresseavisen 22.06.17)

Sigmund Eidem, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og ansatterepresentant i styret, er sterkt skeptisk.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

St. Olavs Hospital trenger penger til å bygge senter for psykisk helse på Øya. Et psykiatrisenter vil innebære en investering på rundt 750 millioner kroner. For St. Olav sin del betyr det at de må kunne skaffe til veie en egenkapital på minst 30 prosent av denne summen, noe som innebærer 225 millioner kroner. Dette må skaffes til veie ved salg av eiendom.

- Vi vil nå vurdere å selge pasienthotellet slik at vi får frigjort verdien av dette bygget. Vi tror dette kan være verdt rundt 300 millioner kroner, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo. 

Fagforbundet skeptisk

Sigmund Eidem, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og ansatterepresentant i styret, var en av dem som raskt uttrykte sterk skepsis til å vurdere et salg av pasienthotellet.

- Jeg har vært med på å selge ganske mye, men det å kvitte seg med pasienthotellet som bygning, det sitter langt inne. Dette bygget er inne i indrefileten på Øya, og henger sammen med sykehuset. Det er noe helt annet å selge bygg i periferien, påpeker Eidem.

Han synes det er vanskelig at sykehuset skal gi fra seg råderetten over et slik bygg, fordi sykehuset i fremtiden kan måtte vokse og dermed selv ha behov for bygget.

- Sengekapasiteten er allerede sprengt. Når et psykiatrisenter kommer, så er det ikke lenger mange utbyggingsmuligheter på Øya. For meg er det også totalt ubegripelig at vi må selge et bygg for å få til et annet bygg når vi ser at den norske stat kan investere i London. Dette er en håpløs problemstilling, sier Eidem som likevel er åpen for at ledelsen skal utrede muligheten av et salg.

- Vi trenger et psykiatrisenter. Men dette blir en vanskelig sak, og jeg tror ingen i styret synes at dette er enkelt, sier Eidem.

Styret ved St. Olav skal nå avgjøre pasienthotellets skjebne i et ekstraordinært styremøte i begynnelsen av juli. Kvernmo er enig i at dette ikke er noen enkel sak.

- Det er ingen tvil om at pasienthotellet er sentralt plassert på området. Men for meg veier det å realisere et senter for psykisk helse tungt. Jeg vil foretrekke å eie et senter for psykisk helse fremfor et pasienthotell, sier Kvernmo.

Kilde: Adresseavisen