Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fritt behandlingsvalg koster millioner for Sykehuset Telemark (Varden 30.08.17)

Fagforeningene ved Sykehuset Telemark i Skien, med Fagforbundet i spissen, roper nå et varsku ettersom det økonomiske bildet av såkalt fritt behandlingsvalg begynner å bli tydelig.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

- Vi har advart mot de økonomiske konsekvensene. Nå ser vi dem, og det vi ser er skremmende, sier Thor Helge Gundersen. Leder i Fagforbundet i Telemark, Marianne Nilsen Skjønstad trekker fram ett eksempel:
- Tillitsvalgte på sykehuset ser nå konsekvensene blant annet ved privat tilbud på rus og psykiatri som for eksempel i Kragerø tidligere sykehus. I juni og juli har det vært 1000 liggedøgn som koster kr 3500.- per døgn per person. Vi vet at det nå åpner flere private tilbydere og utgiftene til sammen kan bli 40 millioner, hevder hun og legger til:
- Disse pengene må tas fra ordinært budsjett og her kommer utfordringen inn. Hvordan skal dette løses?


Økonomisk utfordring

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning er klar over situasjonen at fritt behandlingsvalg fører til ytterligere økonomiske prioriteringer.
- Vi har et sørge for-ansvar for alle Telemarks pasienter. Så når de velger å la seg behandle andre steder, så får vi en regning for den behandlingen, forklarer Rønning og innrømmer:
- Vi ser at dette er noe som tiltar, og på den måten utfordrer det økonomien vår.
- I hvilken grad?
- Her er det vanskelig å være presis. Vi ser at det øker og foreløpig i år har vi kostnader på seks millioner kroner. Hva som blir totalbeløpet for året er vanskelig å si konkret.
- Skulle du vært fritt behandlingsvalg foruten?
- Jeg vil ikke formulere meg slik. Vi har et oppdrag fra styrende myndigheter. Men vi kan ikke underslå at det gir oss økonomiske utfordringer. Det betyr at vi må skjerpe oss og jobbe enda hardere for å være et attraktivt sykehus, sier Rønning.


Departementet må betale

Fagforbundet, som også har med seg Legeforeningen, Delta, Yngre legers forening og Sykepleierforbundet utfordrer politikere til å se på ordningen de mener tapper sykehuset for midler.
- Man må ha et annet finansieringssystem. Utgiftene må betales av departementet, sier Tor Severinsen i Legeforeningen.
- Fritt behandlingsvalg fører til en utarming av det offentlige helsetilbudet, og nedbygging av sykehuset, sier Arvid Fosse.

Kilde: Varden