Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Finnmarkssykehuset: Uttalelser i sosiale medier blir styresak (iFinnmark.no 29.08.17)

En av mange som har deltatt i diskusjonen i sosiale medier, er Ole Ingvald Hansen i Hammerfest. Han er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Finnmarkssykehuset, og sitter i styret i foretaket.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Diskusjonen i sosiale medier har kokt etter folkeaksjonen i Alta sist lørdag for nytt akuttsykehus og fullverdig fødetilbud til Alta.

Det er flere som har reagert på Hansens uttalelser i sosiale medier, blant annet i en gruppe for ønske om sykehus til Alta. Flere varsler at de har sendt klager på Hansen til Finnmarkssykehuset.

Har fått med seg

Også styreleder Harald Larssen i Finnmarkssykehuset er kjent med at det har kommet kritikk mot Ole Ingvald Hansens uttalelser.

– Jeg har fått flere hint om det, og det er sendt eposter om det til den administrative ledelsen i Finnmarkssykehuset. Selv har jeg ikke fått noen eposter, sier Harald Larssen til iFinnmark.

Finnmarkssykehuset har torsdag styremøte, og der blir styremedlemmers opptreden i sosiale medier tema.

– Det er et punkt på sakslista som heter muntlig informasjon fra styreleder. Da kommer jeg til å åpne for en generell diskusjon om hvordan styremedlemmer skal opptre i media. Det er i enhver organisasjon lurt å diskutere slikt, sier Larssen.

– Har dette vært et tema tidligere i din tid i styret?

– Nei, det har ikke det, sier Harald Larssen.

Ikke som styremedlem

Ole Ingvald Hansen sier dette om at uttalelser fra styremedlemmer i sosiale medier blir styresak torsdag:

– Det får gjerne være styresak, men jeg har ikke uttalt meg som styremedlem i Finnmarkssykehuset, sier han til iFinnmark.

– Jeg er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, det er det som er min rolle, legger han til.

– Skjønner du kritikken mot deg og at folk forbinder deg som styremedlem i Finnmarkssykehuset i denne saken?

– Jeg støtter det som helseministeren, Helse Nord og Finnmarkssykehuset sier. Hadde jeg sagt det motsatte, så hadde jeg skjønt at man er kritisk. Man kan ikke kritiseres for å være lojal for det som er vedtatt, sier Ole Ingvald Hansen.

Kilde: iFinnmark.no