Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet: - Å kaste UNN-ledelsen løser ikke våre problemer (iTromsø 15.08.17)

Fagforbundet holdt tirsdag pressekonferanse etter utspill de mener er et angrep på sykehuset. I et notat som ble delt ut på pressekonferansen skriver de at de ikke godtar at deres kollegaer skal brukes i det de mener er et politisk spill.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

- Vi er lei av den stadige svartmalingen og elendighetsbeskrivelsen av forholdene ved UNN. Kjersti Toppe er nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sitter for Troms, UNNs hjemfylke. De er - sammen med resten av Stortinget - ansvarlige for de økonomiske rammebetingelsene for drift av UNN og resten av landets offentlige sykehus. Verken Toppe eller Fylkesnes har kontaktet oss som fagorganiserte for å høre vår mening, står det i notatet.

Fylkesmannen slo alarm

Fredag omtalte Dagens Medisin at Helse- og omsorgsdepartementet i sommer hadde et eget møte om bekymringene for situasjonen ved UNN. Helse Nord-ledelsen, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen var innkalt. Ingen fra UNN-ledelsen var invitert, da det er Helse Nord som skal følge opp sykeshuet.

Ifølge Dagens Medisin var det summen av en rekke ulike henvendelser at Fylkesmannen i Troms, Bård Magne Pedersen, slo alarm direkte til departementsråden. Henvendelsene skal være varsler om fryktkultur, dårlig meldekultur, høyt konfliktnivå og tilsynssaker som ikke håndteres riktig.

Nordlys (krever innlogging) skrev søndag at både Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp), krever uavhengig gransking av UNN. Uttalelsene stortingsrepresentantene kom med er det Fagforbundet svarer på under pressekonferansen, som startet klokken 14.30 tirsdag.

- Å kaste ledelsen løser ikke våre problemer

Fagforbundet mener de økonomiske rammene er for små, og viser til at det er nye nedskjæringer som gjennomføres i disse dager.

- Vi ansatte tynes enda hardere. De økonomiske rammene er nå så marginale at når nye behandlingsmetoder og dyre medisiner skal tas i bruk, får dette direkte negative konsekvenser i vårt daglige pasientarbeid.

- Vi ser ikke at de vanskene vi har på UNN løses med å skifte ut ledelsen. Vi har mange og delte meninger om ledelsens håndtering, og vi fører stadig kampen for forbedringer der ledelse og styre er våre lokale motparter. Å kaste ledelsen løser ikke våre grunnleggende problemer, skriver de.

- Gi oss arbeidsro

- Gi oss arbeidsro og respekt, ikke trusler og mistillit, skrev Fagforbundet i en-post før pressekonferansen.

E-posten er signert av Monica Fyhn Sørensen, hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund, Rigmor Frøyum, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Marianne Johnsen, fagforeningsleder/hovedtillitsvalgt/styrerepresentant i Fagforbundet og Mads Gilbert, medlem i Fagforbundet og Legeforeningen.

Kilde: iTromsø